Radar · Miljö

Läcka från rapport avslöjar planer på utbyggnad av gasnät i Australien

Fördel gas.

För att få fart på Australiens ekonomi efter corona rekommenderar en rapport satsningar på gas och fossila bränslen. Investeringen föreslås finansieras av skattebetalarna.

En läckt rapport avslöjar satsningar på utbyggnad av Australiens gasnät som ett led i landets återhämtning efter coronakrisen, skriver The Guardian. Exempelvis vill man utreda möjligheterna att dra pipelines tvärs över landet med hjälp av skattefinansierade medel. Rapporten är framtagen av en handplockad grupp företagsledare och tidigare byråkrater varav flera har starka kopplingar till gasindustrin.

Strategin att satsa på gas har stöd hos högt uppsatta makthavare; Nev Power, styrelseledamot i National Covid-19 Coordination Commission, den instans till vilken den rådgivande rapporten främst riktar sig, har sagt att billig gas är avgörande för Australiens framtid. Angus Taylor, minister med ansvar för energi och utsläppsminskning, har framhållit gas som det som kan ge landets ekonomi en skjuts efter pandemin, och han backas av premiärminister Scott Morrison.

Alternativa energikällor, klimatförändringar och de mål som Australien satt upp för att minska sina utsläpp nämns inte i rapporten. Gas brukar antas ha hälften så stora utsläpp som kol, men nya studier indikerar att det kan röra sig om mer än så, uppger The Guardian. Emma Herd, VD för Investor Group on Climate Change, säger till tidningen att investeringar i icke förnybara energikällor kan bli dyrköpta i framtiden, och att kommissionen måste ta hänsyn till Australiens åtaganden enligt Parisavtalet.