Radar · Arbetskritik

Dubbelarbetande kvinnor lever farligt

Med en stereotyp könsrollsfördelning dubbelarbetar kvinnor.

Dubbeljobb med arbete och familj – en vanlig situation för många kvinnor.
Men det förkortar livslängden och ökar den stressrelaterade dödligheten. Det visar en ny rapport från IFAU – Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Att kvinnor oftare än män tar större ansvar för hem och familj – det är ingen nyhet. Inte heller att det, i kombination med arbete utanför hemmet, skapar en dubbel arbetsbelastning.  Men vad kan det här betyda för kvinnors hälsa och dödlighet i ett längre perspektiv?

Rapporten Arbete, familj och kvinnors hälsa senare i livet, visar att de som har förvärvsarbetat mer och drabbats av stressrelaterade sjukdomar som problem med hjärtat och sjukdomar som är kopplade till rökning, är grupper med högst dödlighet.

– Vår tolkning är att stressen som kommer av det dubbla ansvaret är dålig för hälsan, säger Johan Vikström, nationalekonom och forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i ett pressmeddelande.

Han fortsätter:

– Det betyder inte att kvinnor bör sluta arbeta när de får barn. Istället pekar det här på vikten av ett mer jämställt arbetsliv och familjeliv.

Tvillingmammor mest utsatta

Rapportförfattarna har också jämfört kvinnor som vid sin första födsel fått tvillingar med kvinnor som födde ett barn. Tvillingmammor i studien visade sig  ha en högre dödlighet över tid.

De som fick tvillingar första gången hade 13 procent högre dödlighet över en 20-årsperiod, jämfört med kvinnor som fick ett barn vid sin första födsel.

– Vi antar att tvilling­mammor har extra svårt att kombinera arbete och familj i och med att de får två barn istället för ett. Om tvillingmammorna utvecklar en sämre hälsa tyder det på att ett ökat ansvar bör barn, allt annat lika, har en negativ effekt på kvinnors hälsa, säger Johan Vikström.

Totalt har 404 286 kvinnor som fötts mellan 1925 och 1935 ingått i studien. Och de fick sina första barn mellan 1950 och 1970.

Undersökningen har pågått i trettio år, mellan  1990 och 2010. De studerade kvinnorna har då varit  55 – 85 år gamla.

– Kvinnor födda på 1920- och 30-talen hade såklart andra problem med barnomsorg och föräldraledighet än vad vi har idag. Men även idag kvarstår många utmaningar då kvinnor kombinerar karriär med huvudansvaret för familjen, säger Johan Vikström.

Rapporten Arbete, familj och kvinnors hälsa senare i livet är gjord av Johan Vikström vid IFAU, i samarbete med Tabea Bucher-Koenen, Helmut Farbmacher och Raphael vid Munich Center for the Economics of Aging.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV