Radar · Miljö

Vätgas i fokus när EU ska bli fossilfritt

Med bränslecellstekniken tankas fordonet med vätgas, vars kemiska energi görs om till el och värme, med vatten som restprodukt.

Vätgas kommer att spela en huvudroll när Europa ska bli fossilfritt 2050, om EU-kommissionen får bestämma. Det visar ett läckt dokument som mediebolaget Euractiv offentliggjort.

När EU ska göras fossilfritt till år 2050 kommer vätgas spela en viktig roll, bland annat för stålindustri, transporter och kemikalietillverkning. Det är åtminstone EU-kommissionens strategi, som framkommer i ett dokument som ska presenteras den 8 juli.

Redan nu har det europeiska mediebolaget Euractiv offentliggjort utkastet, som bär namnet Towards a hydrogen economy in Europe: a strategic outlook (På väg mot en vätgasekonomi i Europa: en strategisk framtidsutsikt). En text som Andreas Graf från den tyska tankesmedjan Agora Energiwende tycker signalerar att EU-kommissionen är på rätt spår.

– Det här ger mig hopp om ett industriellt ledarskap inom ren vätgas kommer att bli ett tillförlitligt europeiskt projekt som ger stöd till den gröna nya given, säger han till Euractiv.

Att använda vätgas för att driva bilar och för att lagra förnybar el har länge pekats ut som viktiga tekniker i övergången till ett fossilfritt samhälle. Men de höga kostnaderna har satt stopp.

Det kan det alltså bli ändring på framöver. I dag omsätter vätgasekonomin i Europa 2 miljarder euro, en siffra som kan vara 140 miljarder år 2030, enligt rapporten. Där konstateras även att vätgasproduktionen kan skapa 140 000 nya jobb till 2030, och bidra till ekonomisk återhämtning efter covid-19.

I strategin som presenteras ingår att skapa en försörjningskedja för vätgas i Europa, där första prioritet är fossilfri tillverkning, så kallad grön vätgas. I dag är dock bara fyra procent av vätgasen på marknaden grön, resten kommer från fossila energikällor. I en övergångsfas kommer även dessa typer användas, enligt det läckta utkastet.

I Sverige planerar ståltillverkaren SSAB att bli världens första producent av fossilfritt stål år 2026, vars tillverkning drivs av just vätgas, som Syre tidigare rapporterat om.

Kritiska röster har dock höjts angående vätgasens ekonomiska framtidsutsikter.

– En aspekt saknas helt i kommunikationen: Ett erkännande av att mer förnyelsebar eltillverkning pressar ner priserna, säger Mike Parr från marknadsforskningsföretaget PWR consultants till Euractiv, angående EU-kommissionens strategi.

Han syftar på att förnyelsebar eltillverkning i dag är så billig, och klarar sig utan bidrag, medan vätgasproduktionen skulle kräva stora ekonomiska insatser för att utvecklas.

Eftersom det läckta dokumentet är ett utkast har EU-kommissionen inte velat kommentera innehållet, skriver Euractiv.