Glöd · Debatt

”Sälj era aktier i gruvbolaget som hotar dricksvattnet”

Gruvan som planeras i Norra Kärr norr om Gränna hotar minst 300 000 personers dricksvatten, skriver Thor Ahlstrand.

DEBATT Den gruva som planeras i Norra Kärr någon mil norr om Gränna har länge varit omtvistad. Ett eventuellt framtida tillstånd skulle för all framtid hota dels Vättern som råvattentäkt, dels vattendrag österut, som Adellövån, Noen, Ralången  Sommen, Svartån och Ören.

Fyndighetens läge, cirka 120 meter över Vättern på en högplatå, där gruvan planeras i formen av ett dagbrott, kommer för all framtid att kontaminera inte bara Vättern utan samtliga åar och bäckar med avrinning i all fyra väderstreck.

Följderna kommer att bli katastrofala inte bara för berörda råvattentäkter utan även för miljön och den biologiska mångfalden. Enbart för Vätterns del som handlar det om friskt dricksvatten för i dag cirka 300 000 människor. På sikt, med den temperaturstegring vi har, kommer siffran med stor sannolikhet att mångdubblas.

En annan aspekt är att stora delar av de berörda och bygden lamslås av den mer än tio år långa handläggningstiden, vilket står i kontrast till Sveriges ratificering vad avser våra mänskliga rättigheter.

Vi uppmanar alla som är innehavare, såväl som företag som privata, att avyttra sina aktier i ett företag som på intet sätt ser någon anledning att vare sig se till vårt behov av dricksvatten eller skydda vår miljö.

Värdeutvecklingen för företagets aktier talar för att det finns ett ansvarstagande inom aktiehandelns intressenter, men som sagts inte från gruvföretaget. Jag skulle inte bli förvånad om gruvföretaget går i konkurs. Studera aktieutvecklingen i tabellerna över aktieutvecklingen 2020-01-04  till 2020-07-21, så förstår ni säkert vad jag menar.

Sälj era aktier! Nu! Det är inte klokt att vänta.