Radar · Miljö

Klimatet påverkar fåglars häckningstider

Två tranor bjuder upp till dans.

Fåglar i Finland har börjat häcka både tidigare och under kortare tid de senaste fyrtio åren, enligt en ny studie från Helsingfors universitet, som analyserat hur häckningen påverkas av klimatet.

73 fågelarter följdes genom att frivilliga ringmärkte fågelungar och 800 000 observationer gjordes. I en stor del av fallen hade häckningsperioden börjat tidigare och också förkortats. Störst skillnad märktes hos fåglar som häckar tidigt på våren.

Tiden som fåglarna får över, till följd av den kortare häckningssäsongen, verkar fåglarna ta väl vara på. De som flyttar till hösten tar längre tid på sig att förbereda sin migrationsresa och får bättre förutsättningar att överleva den, enligt studien.

– Vuxna fåglar kan använda tilläggstiden för andra stadier i sin livscykel, säger intendent Aleksi Lehikoinen vid Helsingfors universitets Naturhistoriska centralmuseum.