Radar · Integritet

Liten oro för storebror – företag större integritetshot

Allt fler poliser utrustas med kroppskamera.

Storebror må ser dig. Men bara en av tio svenskar ser samhällets övervakning som det största hotet mot ens personliga integritet. 55 procent är mest rädda för företag, visar en ny undersökning.

När tror du att risken för integritetsintrång mot dig är störst – när företag samlar in data om vad du handlar och hur du agerar på sociala medier, när privatpersoner dokumenterar dig, eller när samhället – till exempel polisen, kollektivtrafiken eller vården – gör detsamma?

På den frågan svarade 55 procent att företag var det största hotet, 20 procent andra medmänniskor. Bara 11 procent uppfattade samhället som det största hotet mot sin integritet, enligt en landsomfattande opinionsundersökning från Sifo.

– Redan med boken 1984 förutspåddes och problematiserades samhällets övervakning av individen och kollektivet. Men när vi nu i dag lever med insamling av vår personliga data, då är det storföretagens övervakning som oroar oss mest, konstaterar Markus Lahtinen, universitetsadjunkt i informatik på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet i en artikel från universitetet.

Hans forskargrupp beställde Sifoundersökningen eftersom det saknats tillräcklig kunskap om hur allmänheten ser på datainsamling från andra parter än samhället.

– Frågan kring den personliga integriteten är starkt sammanlänkad med förekomsten av kamerabevakning. De senaste åren har frågan om digital utveckling och behovet av personlig integritet blivit allt viktigare. Därför är det intressant att veta hur allmänheten ser på olika typfall av datainsamling, fortsätter Markus Lahtinen.

Att allmänheten ser storföretag som största hotet beror på nyhetsrapportering om hur konsumentdata används i kommersiella syften, enligt forskaren.

Ett exempel på det sågs nyligen, då en rapport från norska konsumentorganisationen Forbrukerrådet visade att populära dejting- och menstruationsappar sprider intima uppgifter till tredje part, på ett sätt som bryter mot GDPR.

–  Här finns det såklart risker som behöver hanteras, inte minst bör GDPR förstås utifrån ett konsument- och integritetsperspektiv, säger Lahtinen.

Läs mer: Appar sprider intima uppgifter – strider mot GDPR (artikel från 21 januari 2020).