Krönikor

Kärnkraft, säkerhet och moral

För tio år sedan meddelade Konsumentverket att energibolaget Eon bröt mot marknadsföringslagen genom att vilseleda konsumenterna. Eon hade i en massiv reklamkampanj påstått att kärnkraft är koldioxidfri. Konsumentverket krävde att bolaget skulle upphöra med påståendet.

I flera led – från uranbrytning och upparbetning till slutförvar – uppstår koldioxidutsläpp, betonade verket, uppbackat av Energimyndigheten.
Sedan dess har det alltså gått tio år. Och nu är det KD, M, L och SD som kör samma lögn som Eon gjorde. Konsumentverket kommer dock inte åt politiska partier. Därför kan sådana som Ebba Thor Busch – hon verkar vara den hetaste kärnkraftskramaren av dem alla – påstå vad som helst.

Ett av de mer intressanta påståendena från Ebba Busch Thor och hennes vänner är att kärnkraft är ”säkert och tryggt”. Jo, dom säger så. Vilket måste vara ett av de mer historielösa påståenden som levererats i svensk politik. Det får till och med ske i Rapport, Aktuellt och Agenda utan att programledare ställer följdfrågor.

Förutom att det finns år – till och med vintrar – då hälften av Sveriges reaktorer varit avstängda av säkerhetsskäl ter sig talet om säkerhet och trygghet rent parodiskt när det framförs av politiker som samtidigt gjort det till sin profil att tala om krigshot ”i vår region”. Vid krigshot måste kärnkraften stängas av. Ska man tala om säkert och tryggt är det decentraliserad elproduktion som gäller.

Säkert och tryggt … En av dem som varnade för kärnkraft och terrorism var Nobelpristagaren Hannes Alfvén. Han var fysiker och hade blivit kärnkraftsmotståndare på kuppen. Han beskrev redan i början av 1970-talet scenarier där enskilda terrorister i framtiden lätt skulle kunna anfalla kärnkraftverk och ställa till enorm skada. För att inte tala om hur sambandet mellan kärnkraft och kärnvapen ser ut. Så småningom Hannes Alfvén en del av Miljöpartiets vetenskapliga råd.

Men innan dess hade vi haft folkomröstning om kärnkraft. Löftet från vinnande linje – där Socialdemokraterna och Folkpartiet ingick – var att kärnkraften skulle vara avvecklad senast 2010. Ett löfte som statsminister Ingvar Carlsson upprepade med såväl teatraliskt som moraliskt patos i riksdagen åtskilliga gånger, bland annat den 15 juni 1994 då han meddelade följande: ”Herr talman! Jag vet inte för vilken gång i ordningen jag gör det, men jag ska gärna för Birger Schlaug upprepa att för mig är en folkomröstning ett utomordentligt viktigt instrument i demokratin. Har man valt att underställa folket en fråga, kan man inte utan vidare nonchalera dess beslut. Därför är detta inte bara en energipolitisk fråga för mig. Det är också en moralisk fråga. Svenska folket har sagt ifrån genom att rösta för en avveckling 2010, och då kan vi inte bara ändra på det.”

Det visade sig att det inte fanns någon moral. Och Ebba Busch Thor då? Inför folkomröstningen menade hennes parti att kärnkraft var ”ett hot mot Skapelsen”. Nu gäller istället att skapa ett block tillsammans med Jimmie Åkesson. Ja, jisses så det kan bli.

Några kungligheter i Storbritannien har befriats.

Tanken att blivande statschefer måste ha legat i rätt livmoder.