Energi · Syrekvisset

Syrekvisset

Strandskyddet kan komma att uppluckras, efter att januariavtalets 73-punktsprogram givit utrymme för det.

Välkommen till Syres kviss! Ja, eller quiz, eller frågesport om du så vill. Med frågor om aktuella händelser, samhällsfrågor och annat som kan vara kul att veta. Facit hittar du längst ner.

Ett förslag om undantag från strandskyddet har nyligen sågats av miljöorganisationen Naturskyddsföreningen. Vad innebär strandskydd?

1 Generellt förbud mot att bygga nytt 100 meter från strandlinjen på hav, insjöar och vattendrag.

X Förbud för privatpersoner att bygga 100 meter från strandlinjen, eftersom området ska vara tillgängligt enligt allemansrätten. Allmänt tillgänglig byggnation tillåts.

2 Förbud mot att störa växt- och djurliv, exempelvis häckande sjöfåglar, samt plocka fossil.

2

Under vinjetten Syre förklarar går vi i dag igenom hur du sorterar julskräpet på rätt sätt. Vad är sant om förpackningsåtervinning?

1 Du behöver inte diska förpackningarna innan de slängs.

X Kuvert och julkort ska båda sorteras som pappersförpackning.

2 Alla butiker som säljer elektronik är skyldiga att ta emot alla uttjänta produkter du lämnar in.

3

Twitters grundare, mjukvaruutvecklaren Jack Dorsey skänker 15 miljoner dollar till ett område som Syre bevakar. Vad ska pengarna användas till?

1 Verktyg för att identifiera och flagga transfobiska inlägg på Twitter

X Klimatkompensation för serverhallars koldioxidutsläpp

2 Ett basinkomstprojekt för 30 städer i USA

4

Rosa Parks är huvudperson i en omöjlig intervju signerad Jerker Jansson. Efter att hon vägrat resa sig för en vit person på bussen i Montgomery år 1955 blev hon av med jobbet och mordhotades. Men vad dömdes hon för i domstol, till följd av händelsen?

1 Fängelse

X Böter

2 Ingenting – rasåtskillnaden avskaffades som en följd av hennes gärning.

5

I år är det 20 år sedan kärnkraftverket Tjernobyl stängdes, och än i dag gör sig olyckan 1986 påmind, även i Sverige. Till exempel kan den som äter svamp från Gävletrakten få i sig halter av ett radioaktivt ämne som ligger över Livsmedelsverkets gränsvärden. Vilket ämne?

1 Uran-238 (halveringstid 4,5 miljarder år)

X Cesium-137 (halveringstid 30 år)

2 Plutonium-239 (halveringstid 24 000 år)

6

Under vinjetten Kan själv har du fått lära dig vika julpynt av fyrkantiga papper. Vad betyder det japanska ordet origami? 

1 Vika papper
X Tre dimensioner
2 Flygande trana

.

.

.

.

.

FACIT: 1: 1, 2: 1, 3: 2, 4: X, 5: X, 6: 1