Radar · Inrikes

Regeringen vill ha ökad handlingsfrihet i kris

Statsminister Stefan Löfven (S).

Regeringen vill ändra i grundlagen för att få ökade handlingsfrihet i kris. En parlamentarisk kommittén ska utreda frågan.

– Vår grundlag innehåller tydliga möjligheter att skydda svenskar vid krig och krigsfara, säger statsminister Stefan Löfven (S).

Han uppger dock att möjligheterna är begränsade vid civila kriser. Löfven anser därför att det finns skäl att se över befogenheterna även vid sådan kriser.

Det kan, enligt Löfven, handla om pandemier, terroristattentat eller naturkatastrofer. En parlamentarisk kommitté tillsätts därför med alla partier representerade för att utreda frågan.

Regeringen tillsätter också en utredning för en ny äldrelag.