Radar · Migration

Över en halv miljon människor på flykt i Moçambique

Striderna i norra  Moçambique har intensifierats sedan i mars i år.

Sedan i mars i år har antalet människor som måste fly sina hem till följd av allt intensivare strider i norra Moçambique ökat. Över en halv miljon är nu på internflykt och FN varnar för en växande humanitär kris. Kvinnor och barn är de som riskerar att drabbas hårdast.

I provinsen Cabo Delagado i norra Moçambique har krisen förvärrats under 2020, då striderna intensifierats och många människor drivits på flykt. Sedan 2017 har islamister som lokalt kallas för al-Shabaab (inte att förväxla med somaliska al-Shabab med koppling till al-Qaida) gått till attack mot säkerhetsstyrkor och samhällen. Den islamistiska gruppen IS-CAP, förkortning för Islamiska staten – Centralafrikanska provinsen, har tagit på sig ansvaret för attacker i norra Moçambique. Samtidigt har Moçambiques säkerhetsstyrkor också anklagats av Amnesty International för tortyr, misshandel och eventuellt också utomrättsliga avrättningar av civila.

Nästan 530 000 är nu på internflykt i Cabo Delagado och de närliggande provinserna Nampula och Niassa. Det är nästan fem gånger så många människor som det var i mars i år. Attackerna och striderna fortsätter tvinga människor att lämna sina hem, skriver OCHA, FN:s kontor för humanitära frågor. Mer finansiell hjälp krävs för att möta de växande behoven.

– Under 2020 har människor tvingats fly sina hem utan någonting annat än kläderna de har på kroppen. De har förlorat tillhörigheter, försörjning och sin framtid. Humanitärt stöd är nödvändigt för att minska lidandet, säger Myrta Kaulard, OCHA:s koordinator i Moçambique, i ett pressmeddelande.

FN och partnerorganisationer har lanserat en kampanj för att samla in de 254 miljoner amerikanska dollar som behövs under 2021. 1,1 miljoner människor kommer enligt FN:s beräkningar vara i behov av humanitär hjälp i Cabo Delgado och angränsande provinser det kommande året.

Under den kommande säsongen kommer många samhällen även att bli översvämmade då det är regnperiod. Idag lever över 90 procent av de som flytt med släktingar och vänner och de ofta redan knappa resurserna sinar allt snabbare. Nu behöver även värdsamhällen stöd.

– Deras exemplariska solidaritet kommer till en brytpunkt, säger Myrta Kaulard.

Kvinnor och barn är bland de som kan komma att drabbas hårdast i den pågående krisen. Några av riskerna är påtvingade försvinnanden, könsbaserat våld inklusive sexuellt våld och exploatering. Unga pojkar kan även riskera att tvingas gå med i väpnade grupperingar som deltar i striderna.

Amnesty International har tidigare varnat för övergreppen. Det rör sig bland annat om tortyr,

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV