Radar · Inrikes

Coronakrisen: Övertid, trauman och stress hotar vårdpersonals hälsa

Antalet sjukskrivningar för landets undersköterskor har ökat med i snitt 22 procent under pandemin, enligt en undersökning som tidningen Arbetet gjort.

Övertid, sjukfrånvaro och traumatiska upplevelserna har ökat under pandemin har ökat hotar personalens hälsa.

En enkät som tidningen Arbetet gjort visar att det inte bara övertiden och sjukfrånvaro som ökat för vårdpersonalen under coronakrisen utan även de traumatiska upplevelserna under pandemin hotar personalens hälsa.

Av de 14 regioner som svarat på Arbetets undersökning att har övertiden för undersköterskorna ökat i alla regioner i snitt med 8,6 procent. Bland regioner som övertiden ökat mest är Gävleborg med 35 procent, Jämtland Härjedalen med 32 procent och Västernorrland med 20 procent.

Till det ska läggas att scheman ställts om och semestrar har flyttats för att öka arbetsmängden och klara vårdbehoven.

Snittökningen totalt för sjukskrivningar under pandemin var 22 procent för undersköterskorna. Allra störst ökning syns i Örebro med 41 procent fler sjuktimmar jämfört med samma period 2019, skriver Arbetet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV