Radar · Miljö

Klimatanpassning sysselsätter svenska myndigheter

Myndigheter förbereder sig för bland annat översvämningar.

Hur går det med klimatanpassningen i Sverige? Rätt bra, enligt SMHI, som sammanställt en färsk rapport över hur långt myndigheterna har kommit med anpassning enligt regeringens förordning.

Reglerna innebär att drygt 30 olika myndigheter samt länsstyrelserna ska arbeta med att rusta för klimatförändringar, och redovisa arbetet till SMHI.

Nu visar det sig att aktiviteten är hög, enligt SMHI. Myndigheterna förbereder sig för att möta problem som exempelvis översvämningar, ras, skred, erosion, höga temperaturer, biologiska och ekologiska effekter och brist i vattenförsörjningen.

”En del myndigheter har arbetat med klimatanpassning under en lång tid, medan många just har startat. Men vår sammanställning visar att alla är i gång och det pågår en mängd aktiviteter”, skriver Åsa Sjöström, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, i ett pressmeddelande.