Radar · Inrikes

Mejlhaveri på Göteborgs universitet

Mejlsystemet på Göteborgs universitet har drabbats av ett haveri.

Mejlsystemet på Göteborgs universitet har drabbats av ett haveri. Sedan slutet av förra veckan har många mejlkonton slutat att fungera. ”Det slår ut arbetet nästan helt, säger Ingemar Skoog, chef för centrum för åldrande och hälsa”.

Sedan i fredags förmiddag har universitetet problem med sin e-post. Det gäller både e-postadresser till enskilda medarbetare och till gemensamma funktioner på lärosätet. Under helgen har universitetets it-enhet tillsammans med underleverantörer arbetat med att försöka återställa mejlfunktionen, och de har lyckats med omkring hälften av e-postadresserna, enligt universitetets hemsida.

– Men fortfarande är det så att mer än hälften av oss inte har kvar några mejl. De kommer inte åt sina mejl och en del kommer inte åt sina kalendrar. Och vi har fått ett meddelande som säger att det kan hålla på resten av veckan, säger Ingemar Skoog.

"Påverkar jobbet"

Många som jobbar på universitet har kontakt med andra forskare och olika partner nästan enbart via mejl. Nu är kontakten helt bruten.

– Det påverkar jobbet jättemycket. Det är viktigt att andra får veta varför de inte får svar från oss som är anställda på universitet, säger Ingemar Skoog.

På sin hemsida riktar universitetet en vädjan till utomstående: ”Eftersom alla inte kommer åt sin e-post, rekommenderar vi dig som behöver komma i kontakt med universitetet att ringa istället.” Ingemar Skoog har också fått besked om att det kan finnas en risk att tidigare mejl har skadats.

Enligt Sören Ehrnberg, chef för universitetets it-avdelning, kopplas felet till ett antal skadade e-postservrar och dess lagringsutrustning som har ett nyss uppmärksammat inbyggt fel. I samband med att trycket ökade vid terminsstarten utlöstes felet.

Studentmejl berörs inte

I ett mejl till TT skriver Ehrnberg att det ännu inte går att fastställa huruvida mejl som är äldre än ett år har förlorats.

”Det är för tidigt att konstatera en eventuell förlust av mejl. Arbetet med att återskapa gamla mejl pågår, men försvåras av att vår backup-lösning också har drabbats.”

”Det är olyckligt att detta har inträffat och vi håller fortfarande på att ta reda på hur det kunde hända”, skriver Ehrnberg vidare.

Däremot ska datahaveriet inte ha drabbat studenterna vid lärosäten och inte heller distansundervisningen ska ha påverkats eftersom den till stor del bedrivs genom andra verktyg.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV