Radar · Arbetskritik

Ångest och stress bland lokförare – SJ anmäls

Larm om stressade lokförare på SJ.

Lokförarna inom SJ lider av stress och ångest på grund av ett hårt pressat arbetsschema. Coronapandemin har förvärrat arbetsmiljön och skyddsorganisationen har nu anmält SJ till Arbetsmiljöverket.

Huvudskyddsombuden på SJ har anmält SJ till Arbetsmiljöverket efter att flera lokala skyddsombud larmat att situationen förvärrats av coronapandemin.

Efter det att coronapandemin slog till råder nu ett ”planeringsmässigt kaos”, skriver skyddsombudet inom SJ i Eskilstuna i en anmälan till arbetsgivaren. I anmälan beskrivs hur lokförarna känner stress och ångest inför det pressade arbetsschemat, uppger tidningen Publikt.

Även flera andra lokala skyddsorganisation rapporterar liknande förhållanden, vilket har fått huvudskyddsombuden att göra en samlad anmälan och begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder.

Förutom stress och ångest listar skyddsorganisationen en rad andra effekter av arbetsmiljöproblemen i sin anmälan, bland annat humörsvängningar, magproblem, koncentrationssvårigheter, depressioner och högt blodtryck. Arbetsmiljöproblemen har också lett till konflikter mellan olika yrkesgrupper inom SJ, skriver Publikt