Radar · Utrikes

FN: Sociala skyddsnät kan motverka extrem barnfattigdom

Barnfattigdomen förvärras ofta vid konflikter.

Ett av sex barn i världen lever i extrem fattigdom. Och coronapandemin lär förvärra situationen, det visar en ny analys från UNICEF och Världsbanken. De tillfälliga utbetalningarna som regeringar gjort räcker inte, utan världen behöver bygga upp långsiktiga sociala skyddsnät för de fattigaste, står det på FN:s hemsida.

Totalt lever 356 miljoner barn i extrem fattigdom och av alla människor med lägst inkomster är hälften barn. Värst drabbade är folk i Afrika söder om Sahara där sociala skyddsnät ofta saknas. Där lever två tredjedelar av barnen i hushåll som kämpar för att överleva på 1,90 dollar (motsvarande drygt 16 kronor) eller mindre per person och dag, alltså det mått som visar på extrem fattigdom. I södra Asien är motsvarande siffra en femtedel av barnen.

Att leva i sådan fattigdom försämrar ofta den psykiska och kognitiva utvecklingen, vilket gör det svårare att få bra jobb som äldre och ta sig ur fattigdomen.

Coronapandemin förvärrar barnfattigdomen

Analysen visar att antalet personer som lever i extrem fattigdom minskade något mellan 2013 och 2017. Men UNICEF och Världsbanken varnar för att utvecklingen sedan dess har lett till mer ojämlikhet, särskilt nu under coronapandemin. Världens regeringar har främst bemött krisen genom att dela ut pengar till de fattigaste, men dessa utbetalningar är i regel kortsiktiga och räcker inte som åtgärd mot den långsiktiga ekonomiska nedgång som coronakrisen lär leda till, står det på FN:s hemsida.

”Det är viktigare än någonsin att regeringarna skalar upp och anpassar sina sociala skyddssystem och program för att förbereda sig för framtida chocker, inklusive innovationer för ekonomisk hållbarhet, stärka rättsliga och institutionella ramar, skydda mänskligt kapital, utvidga barn- och familjeförmåner på lång sikt, samt investera i familjevänlig politik, såsom betald föräldraledighet och barnomsorg av hög kvalitet för alla”, står det på FN:s hemsida.