Glöd · Debatt

”Är en solstorm det enda som kan rädda Homo sapiens?”

En solstorm ger upphov till norrsken som lyser upp himlen över Öresund.

DEBATT En intelligent (?) och invasiv däggdjursart har kommit att behärska planeten Tellus. Homo sapiens kan dock inte inse att planeten Tellus bara är en planet. Det kanske beror på att girighet är en grundinställning hos rovdjuret Homo sapiens.

Religioner av olika slag har under flera tusen år varit ett verksamt koncept för att få makt och för att döda alla konkurrenter om platsen och ”rikedomarna” på jordklotet. Den religion som nu dominerar hela jorden är mycket tydlig i denna sak. Vi har en fullständigt global religion som säger att ”evig ekonomisk tillväxt” är människans yttersta mål i detta liv!

Den ekonomiska tillväxten har i dag haft effekten att vi 1986 använde precis ett jordklots årliga reproduktionsförmåga för människans liv det året. Därefter har den exponentiella tillväxten av ekonomin med cirka 1,5 procent per år gjort att vi nu, 2020, använder nästan två jordklot per år för att ha ett bra liv.

En annan underlighet i vårt ekonomiska tänkande är satsningen på att AI och robotar ska ersätta de flesta människor på arbetsplatserna. De kräver ingen lön! Det är väl den största fördelen med maskiner, men de köper inte något av det tillverkade heller, och de betalar naturligtvis ingen skatt. En växande ekonomi kräver en ökande konsumtion av allt det som tillverkats. Vem ska konsumera om robotar utför arbetet, och mänskliga ”arbetare” får stå där utan lön?

Idealisterna talar gärna om ”fattigdomsbekämpning” på vårt jordklot. Vi borde nog resonera om ”rikedomsbekämpning” i stället. Om alla människor på jorden kunde konsumera som vi gör i Sverige i dag, skulle vi människor göra slut på reproduktionen från 4 jordklot – per år!

Troligtvis kommer vi, Homo sapiens, att begå kollektivt självmord under det vi nu kallar 2000-talet. Man kan undra om någon djurart kommer att överleva detta, och i så fall vilken.

”Solstormen” kan bli en faktor som kanske bromsar Homo sapiens undergång. När den kraftiga strålningen från vulkanutbrottet på solens baksida slår ut all elektronik på jorden. Miljontals människor dör omedelbart eller strax efteråt. Alla fordon stannar, kärnkraftverken går till härdsmälta, flygplanen störtar, allt som hanteras av robotar eller AI kommer att stanna omedelbart. All kommunikation via elektroniska apparater tvärtystnar. Homo sapiens är tillbaka på 1800-talet.