Intro

Välkommen till dagens Syre!

De håller på med en tårtbit av migrationsfrågan och kommer inte ens överens om den. Det menar Michael Williams, vice ordförande för Flyktinggruppernas riksråd (FARR), som tycker att migrationskommitténs arbete saknar en helhetsyn. Han är också kritisk till uppfattningen att ”ett nytt 2015” till varje pris ska undvikas. 2015 kan också lyftas fram som ett positivt exempel säger han till Syre; på spontan solidaritet och en vilja från civilsamhället att hjälpa till. Det togs dock inte tillvara särskilt bra.

Ska kärnkraft och naturgas kunna anses som gröna investeringar? Detta har EU-länderna väldigt olika uppfattningar om. Nu har Kommissionen beslutat att Joint Research Centre ska utreda frågan, ett forskningscenter med rötter i EU:s Euratom-program. Detta har väckt starka känslor. Institutionen är ”på inget sätt i stånd att fatta ett objektivt beslut”, menar tyska EU-parlamentarikern Sylvia Kotting-Uhl (gröna).

Trevlig läsning!