Radar · Miljö

Kritik mot EU-uppdrag att utreda kärnkraftens hållbarhet

Är det ett grönt energislag eller ej? Det vill EU reda ut.

Kan kärnkraft betraktas som ett hållbart energislag? Det har EU-kommissionen gett forskningsinstitutet JRC i uppdrag att undersöka. Detta kritiseras av EU-parlamentariker, som menar att institutet inte är objektivt.

Ska kärnkraft och naturgas kunna anses som gröna investeringar eller ej? Detta har EU-länderna väldigt olika uppfattningar om. I december diskuterades detta ingående innan man enades om hur olika energislag skulle klassificeras. Ramverket som man kom fram till är tänkt att guida investerare i vad som kan klassificeras som gröna hållbara investeringar. Det är en viktig del i EU:s nya gröna giv och något som kan påverka vilka energislag som får mer eller mindre resurser framöver. I överenskommelsen kom man fram till att både kärnkraft och naturgas ska betraktas som övergångsteknologier när man ställer om till ett fossilfritt samhälle.

Men EU-länderna var inte eniga i frågan, med bland annat England och Frankrike som drivande i att klassificera de båda energislagen som gröna. Därför har nu EU-kommissionen beslutat att ge det egna forskningscentret Joint Research Centre, JRC, i uppdrag att utreda om kärnkraft kan betraktas som ”grön” för att det inte ger upphov till växthusgaser. Eller ska man istället gå på kritikerlinjen som menar att de borde uteslutas från en sådan klassificering på grund av det radioaktiva avfallet, enligt principen ”do no significant harm”, alltså gör ingen betydande skada?

Men att ge detta uppdrag till JRC är absurt, menar den tyska EU-parlamentarikern Sylvia Kotting-Uhl (gröna). I ett brev till EU-kommissionens ledare Ursula von der Leyen och Frans Timmermans skriver hon att beslutet är bristfälligt eftersom den vetenskapliga underavdelningen från början kommer från EU:s Euratom-program och forskningen fortfarande samfinansieras av det i dag.

Institutionen är partisk, menar hon och ”på inget sätt i stånd att fatta ett objektivt beslut”, rapporterar nyhetssajten Euraktiv.

EU-länderna har haft mycket svårt att komma fram till ett beslut. Därför behövs ”ytterligare teknisk utvärdering” kring kärnavfallet, stod det i rapporten som den tekniska expertgruppen upprättade inför beslutet i december.

Men att klassificera kärnkraft som en hållbar investering är otänkbart, menar Kotting-Uhl.

”Ingen kan ignorera det faktum att användningen av kärnbränsle, men också dess återprocessande, producerar tiotusentals ton radioaktivt avfall i hela Europa, som sedan måste lagras under ohanterligt långa perioder”, skriver hon i brevet.

JRC å sin sida försäkrar att deras forskning ”styrs av principerna om neutralitet, oberoende och vetenskaplig integritet”.

Fakta Joint Reearch center

Joint Research Center, JRC, är EU-kommissionens egna vetenskaps- och kunskapscenter och finansieras genom EU:s budget för forskning och innovation.
Den del av JRC som forskar kring kärnfrågor finansieras av EU-programmet Euratom, en del av EU:s Horizon 2020. 
JRC har funnits i mer än 50 år. Huvudkvarteret ligger i Bryssel, och det finns fem andra institut i Geel (Belgium), Ispra (Italy), Karlsruhe (Germany), Petten (the Netherlands) and Seville (Spain). 
Syftet är att stötta EU och medlemsländerna med oberoende forskning relevant för de policyer som EU arbetar med. 
Över 1000 forskare är anslutna till JRC. 
Källa: EU-kommissionen