Krönikor

”Reinfeldt förstörde Sverige”

Ett blomstrande land med en blåögd och strävsam befolkning, där unga flickor fredade kunde dansa fram i sommarklänningar. Sedan slog Reinfeldt upp rikets portar på vid gavel, och släppte in hundratusentals analfabeter, som skjuter, spränger och våldtar, hånskrattande åt vår naivitet, föraktande det svenska folket, och nu befinner sig landet i inbördeskrig och ingen törs längre gå ut. Och de enda som insåg detta i tid var SD, men vi kallade dem rasister. Förakt blev deras lön, och nu är det payback time.
 
Narrativet har fått fäste långt utanför SD:s bas, eftersom vi borgerliga inte pressade tillbaka, och i dag är systemkollapsen oifrågasättningsbar.

Otryggheten ökar, eftersom en klar majoritet av Sveriges befolkning verkar tro att riskerna att utsättas för våld av okända är avsevärt större än de tidigare varit, och att detta skulle bero på invandrare.

SD har aldrig haft någon egen politik. Alla åtgärder som överlappar andra partiers, utom tiggeriförbudet, är plagierade eller direkt stolliga. Men istället för att ifrågasätta i sak har vänstersidan och liberaler ältat rasismen, och M och KD har av svårbegripliga skäl närmast bett om ursäkt.

Vi måste mota osakligheten med fakta istället för att antingen ensidigt stämpla den som rasistisk eller också köpa in oss i den.

Dödligt våld minskar stadigt över tid, men man har delvis gått från kniv och fylla till skjutvapen och gängkriminalitet. Inget våld är acceptabelt, och de kriminella ligorna, sprängdåden och skjutningarna behöver åtgärdas, men det finns inget skäl för den som saknar kopplingar till våldsbenägna att vara rädd för att gå ut.

Det finns inget sätt att avgöra huruvida våldtäkterna ökar eller minskar över tid, på grund av lagändringar, attityder och anmälningsbenägenhet. Men det är svårt att ifrågasätta ”våldtäktsvågen” utan att få mansplainat för sig hur vi som var unga tjejer på 80-talet var helt trygga när vi knatade hem i mörkret och att det låga antalet polisanmälningar är bevis för att nästan inga övergrepp ägde rum. ”Våldtäktsvågen” är en myt. Vi hjälper inte unga tjejer genom att hävda att det var säkrare förr, i en tid när offer skuldbelades och det var lagligt att utnyttja den som var för berusad för att säga nej.

Alliansen skapade inte de regler som möjliggjorde för det stora antalet asylsökande som kom hösten 2015. De fanns sedan länge, och vi hade och har nästan exakt samma regler som övriga EU och resten av västländerna. Den oproportionerligt stora asylinvandringen till Sverige berodde i huvudsak på att vi är ett bra land med en stor befolkning som asyl- eller arbetskraftsinvandrat från de länder varifrån människor flydde. Flyktingvågen upphörde för att EU slöt sig och IS bekämpats.

Vi behöver stå för en politik som är både krävande och human, sluta stå med mössan i hand, och istället vara stolta över de åtta alliansåren. Vi behöver bygga ut den gemensamma politiken istället för att skämmas över den.

Det ser ut som om John Bolton kommer att vittna i senaten. 

Invandrare och invandring beskrivs i dag nästan uteslutande som problem.