Radar · Djurrätt

Nytt avslöjande om djurplågeri på ett av Frankrikes största slakterier

Sobeval slakteri borde stängas omedelbart och dessutom borde hela legitimiteten med att slakta djur i onödan diskuteras, menar organisationen L214 som ligger bakom det filmade materialet.

Den franska organisationen L214 offentliggjorde i går filmat material från ett av Frankrikes största kalvslakterier. Bilderna visar bland annat kalvar som i panik som kämpar för sina liv och djur som är vid medvetande under den del av slakten då de borde vara fullt medvetslösa.

Slakteriet heter Sobeval och tillhör den nederländska företagsgruppen Van Drie. Det ligger i Dordogne i sydvästra Frankrike och 3 400 kalvar slaktas på platsen varje vecka, cirka 90 stycken i timmen. Både vanlig slakt, kosher och halal genomförs på Sobeval och köttet exporteras till många länder. Van Drie levererar också skinn till garverier och enligt organisationen L214 finns lyx-märket Chanel bland kunderna.  

Sébastien Arsac, L214:s grundare, menar att den värsta slakten är den utan bedövning, som halal och kosher, där djuret kan vara medvetet i flera minuter. Men han påpekar att vanlig slakt inte är någon garanti för en smärtfri död.

– Även där skapar stress och misstag ett outsägligt lidande för djuren. Detta slakteri borde stängas omedelbart och dessutom borde vi ifrågasätta hela legitimiteten i att fortsätta slakta djur i onödan, säger han i ett pressmeddelande.

Sébastien Arsac betonar att problemet är större än själva slakten.

– Från den intensiva uppfödningen till den industriella slakten har de tusentals kalvar som dödas vid Sobevals slakteri inte upplevt annat än ett helvete.

Det här avslöjandet är bara ett i raden som visar hur fullständigt oetiskt och plågsamt vi människor behandlar djur, skriver Djurrättsalliansen i ett pressmeddelande med anledning av L214:s avslöjande.

– Fullständigt oetiskt, det är vad det är. Vi behöver inte döda andra för att leva. Det finns en lösning som innebär att sådana här avslöjanden inte behöver vara en del av verkligheten i framtiden och det är att sluta äta djur och djurprodukter och välja vego, säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen.

Organisationen beskriver hur filmmaterialet visar kalvar som i panik kämpar för sina liv när de tvingas in i boxen. Vissa av kalvarna blir skjutna med bultpistol och andra inte innan de får halsarna uppskurna. Filmmaterialet visar även djur som är vid medvetande i en del av slakten då de borde vara fullt medvetslösa och inte heller då blir djuren skjutna med bultpistol. Veterinärer som är på plats ser ut att vara fullt medvetna om vad som sker utan att ingripa.

I Frankrike krävs generellt sett alltid bedövning vid slakt, men undantag görs för religiös slakt, vilket staten i sådana fall måste godkänna. Däremot krävs det vid sådana undantag att djuren hålls orörliga så länge de är medvetna, vilket inte sker på det granskade slakteriet. Vid all slakt, ”vanlig” eller religiös, dör djuren av blodförlust, då blodkärl i halsen skärs av. 

– Många tror felaktigt att det enbart är vid religiös slakt som djuren får halsarna uppskurna. Oavsett metod går djuren en brutal och fruktansvärd död till mötes. ”Bedövning” är något som låter mycket trevligare än vad det egentligen är då de bedövningsmetoder som används orsakar lidande. Djur bedövas bland annat genom att de antingen skjuts med kulor eller bultar i pannan, gasas med koldioxid, får sina huvuden elektrifierade eller doppas i strömförande vatten. Oavsett metod finns det ingenting som rättfärdigar det som sker innanför slakteriernas väggar, säger Malin Gustafsson.

Materialet är filmat i november och december 2019 och finns att ta del av här: 
https://www.l214.com/enquetes/2020/abattoir-made-in-france/veaux-sobeval