Radar · Nyheter

Brottsdrabbade barn i fokus på årlig dag

Barns rättigheter i fokus på Internationella Brottsofferdagen.

Brott är något som kan drabba alla. Och den som utsätts för det, direkt eller indirekt, kan behöva stöd. Den Internationella Brottsofferdagen lyfter problem men också möjligheter till hjälp. Årets tema är barns rättigheter.

I år infaller den Internationella Brottssofferdagen på en lördag, den 22 februari. Därför uppmärksammas den runtom i Sverige och i olika länder redan i dag.

Det allmänna syftet med dagen är att belysa brottsoffrens situation och att sprida kunskap om  ideella organisationer som arbetar för att hjälpa brottsoffer och anhöriga.

Just i år är det fokus på brottsdrabbade barn, något som också passar bra eftersom FN:s barnkonvention blev lag i Sverige vid årsskiftet. Ett grundläggande skäl till det var att kunna skydda barn bättre.

Det var psykologen och dåvarande ordföranden för Brottsofferjourernas Riksförbund, numera Brottsofferjouren Sverige, som 1989 kom på idén med att starta en internationell brottsofferdag.

Några ord från Martin Luther King hade speciellt inspirerat honom till det: ”Tragedin i världen är inte de onda människornas brutalitet, utan de goda människornas tystnad.”

Snart spreds idén till England, Frankrike och Tyskland. Och i dag uppmärksammas också den Internationella Brottsofferdagen i till exempel Bulgarien, på Malta, i Slovakien, Tjeckien och Serbien.  I länder som Sydafrika och Japan verkar intresset växa för att lyfta fram den här dagen.

Men varför blev det just den 22 februari? Det behöver kunna bli tillräckligt tillräckligt mörkt för att kunna lysa upp kvällen med en ljusmanifestation.

På varje ställe där Internationella Brottsofferdagen högtidlighålls är ljusmanifestationen central. Det är också vanligt att den här dagen kantas av föreläsningar, kurser, debatter, musikuppträdanden och insamlingar till stöd för brottsoffer.

Förslag eller avisering av lagar till förmån för brottsoffer, kan också dyka upp i samband med Internationella Brottsofferdagen.

Brottsoffermyndigheten och ett antal frivilligorganisationer som Bris, Ecpat och Rfsl, är med och anordnar olika arrangemang runtom i landet.

Brottsoffermyndigheten om Internationella Brottsofferdagen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV