Radar · Politik

Guteland ger inte upp skärpta klimatmål – nya förhandlingar i dag

55 procents utsläppsminskningar till 2030 räcker inte för att leva upp till Parisavtalet, enligt EU-parlamentarikern Jytte Guteland (S).

EU-ländernas klimatuppgörelse duger inte. Det anser EU-parlamentarikern Jytte Guteland (S) som nu försöker övertyga ministrar runt om i Europa om att höja ambitionerna.

Beslutsprocessen i EU är långdragen och sällan lätt att följa. När EU:s regeringschefer för en dryg vecka sedan sa sig vara överens om EU:s nya klimatlag med mål om 55 procents utsläppsminskningar till 2030 beskrevs det av både medier och EU-ledare som en slutpunkt. I torsdags bekräftades också överenskommelsen av EU-ländernas miljöministrar.

Men medlemsstaternas regeringar stiftar inte lagar i EU på egen hand. På måndagen börjar EU-parlamentet, kommissionen och medlemsstaterna i ministerrådet förhandla om slutprodukten. Socialdemokraten Jytte Guteland som är en av parlamentets förhandlare vänder sig mot beskrivningarna av att beslut nu har fattats.

– Det är oartigt från vår motpart att beskriva det som att det är klart när vi ska fortsätta förhandla. Då tränger man in oss folkvalda i ett obekvämt hörn, säger hon.

EU-parlamentet vill på flera sätt skärpa klimatmålen. 55 procents utsläppsminskningar till 2030 ska bli 60 procent, om parlamentet får bestämma. Till skillnad från medlemsstaterna och kommissionen vill EU-parlamentet inte att man ska kunna tillgodoräkna sig kolsänkor som skog och våtmarker. Dessutom vill parlamentet att målet om klimatneutralitet till 2050 ska bli bindande för de enskilda medlemsländerna och att målet ska vara negativa utsläpp efter 2050.

Styr lagstiftningen

Jytte Guteland beskriver skillnaden mellan parlamentets och medlemsstaternas linje som dramatisk.

– Vår position ligger närmare de 65 procents minskningar till 2030 som forskarna säger krävs och ger möjligheter att förbättra oss under det närmaste årtiondet, säger hon.

Den ambition man landar i kommer att vara styrande när EU-kommissionen i sommar presenterar förslag på hur unionens lagstiftning på klimatområdet ska revideras för att ligga i linje med målen, påpekar Jytte Guteland. Allt ifrån handeln med utsläppsrätter till kraven på energieffektivisering kommer att omförhandlas.

En FN-rapport nyligen varnade för att världen är på väg mot över 3 graders uppvärmning till århundradets slut om inte massiva åtgärder sätts in. Det visar på vikten av att EU höjer sina ambitioner för att driva på övriga världen inför klimattoppmötet i Glasgow nästa år, anser Jytte Guteland.

– Om alla länder i världen höjer sig mer än man trott har vi en chans att klara Parisavtalet. I dag är vi inte i närheten av det.