Radar · Morgonkollen

Studie: Norska elbilar gynnar miljön globalt

Norge har högst andel avgasfria bilar i världen.

Den norska elbilspolitiken bidrar till lägre utsläpp över hela världen. Det kommer klassningsföretaget DNV GL fram till i en ny studie, som räknat på hur grön teknik sprider sig tack vare fallande priser.

Att avgasfria fordon starkt gynnas i Norge har bidragit till att var tionde bil där redan går på el, vilket kan jämföras med färre än var hundrade i Danmark och Sverige, skriver Aftenposten.

Och den norska politiken får konsekvenser globalt, eftersom den gör sådan teknik billigare, enligt DNV GL, en sammanslagning av organisationerna Det Norske Veritas och Germanischer Lloyd.

Argument i debatten

– Ny teknik, som batterier, blir billigare ju mer man producerar. Då kommer fler att välja elbil även i andra länder, säger Sverre Alvik, som är forskningschef på företaget, till Aftenposten.

– Vi har gjort beräkningar som visar att de totala globala koldioxidutsläppen 2010–2050 skulle ha varit 400 miljoner ton större utan den norska elbilspolitiken.

Studien blir ett argument i den norska debatten, där gynnandet av elbilar i förhållande till fossilmodeller av vissa beskrivs som icke kostnadseffektivt. Prislappen har då angetts som 1 500 norska kronor per insparat ton koldioxidutsläpp.

Global effekt

– Vi kan lägga på det gånger fem. Den globala effekten av norsk elbilspolitik är mer än fem gånger så hög som den nationella effekten, säger Sverre Alvik.

– Det innebär alltså att den totala prislappen per ton i stället blir 250 kronor.
När vi inkluderar de globala effekterna är kostnaden bland de lägsta bland de åtgärder som listas i Klimakur.

Alvik syftar då på ”Klimakur 2030”, en plan över tänkbara åtgärder som lagts fram för att få ner Norges klimatavtryck under det närmaste årtiondet.