Radar · Miljö

Granskning: Hemliga möten mellan S och Preem

Politiker på toppnivå har haft återkommande samtal med Preems lobbyist, avslöjar en ny granskning som Expressen har gjort.

Politiker på toppnivå – bland annat en socialdemokratisk minister – har haft återkommande samtal med Preems lobbyist. Och en S-riksdagsledamot har låtit lobbyisten styra hans politiska samtal. Det uppger en ny granskning i Expressen där tidningen kollat igenom 30 000 mejl.

På lokal nivå har Preems lobbyist Stig Nilsson haft extremt tajta kontakter med kommunpolitikerna i Lysekil. Det framgår efter att Expressen läst igenom 30 000 mejl som skickats mellan kommunen och Preem under de senaste 18 månaderna. Det blir nästan 50 mejl per dag.

Gränsen mellan den politiska makten i Lysekil och ortens största arbetsgivare tycks alltså väldigt suddig.
– Jag tror det är oundvikligt i alla kommuner i Sverige. Är man en liten kommun med en stor arbetsgivare så hamnar man i den situationen, säger Jan-Olof Johansson (S), kommunalråd i Lysekil, till Expressen.

Lobbying även på riksnivå

Men inte nog med det. Tidningen kan dessutom avslöja att Preems lobbyist Stig Nilsson haft löpande kontakter med många politiker på riksnivå.
En av dessa är riksdagsledamoten Jörgen Hellman (S). Han kallar lobbyisten Stig Nilsson för “partikamrat”, eftersom Stig Nilsson tidigare har varit S-kommunalråd i Lysekil, trots att han nu är anställd på Preem. Dessutom har Jörgen Hellman bollat med Stig Nilsson om hur han ska uttrycka sig i sina politiska samtal.

Stig Nilsson har dessutom, genom sina tidigare politiska uppdrag i Socialdemokraterna, kontaktvägar rakt in till regeringens S-ministrar. Ända fram till att Preem drog sig ur planerna på att utvidga raffinaderiet lobbade Stig Nilsson hårt för att regeringen skulle godkänna utbyggnaden, rapporterar Expressen.

Bland annat har han deltagit i samtal med infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).
”Jag och Stig har talat med T Eneroth”, står det i ett av Jörgen Hellmans mejl, enligt Expressen.

Mötena på regeringsnivå är hemliga

Men när Expressen försöker få information om hur många möten det handlat om får de kalla handen. Tomas Eneroths infrastrukturdepartement vill inte tala om hur många möten som Thomas Eneroth eller hans statssekreterare har haft med företrädare för Preem.

Dessutom nekas Expressen att se mötesprotokoll som andra statssekreterare haft med Preem. Sedan 2016 finns bara ett enda protokoll från ett sådant möte. Samtidigt uppger regeringskansliet att de inte kan sammanställa en lista över samtliga möten, eftersom det skulle kräva en arbetsinsats på fyra timmar.

Förhandlingarna om reduktionsplikten, som går ut på att blanda in mer förnybart i bränslet för att få ned de fossila utsläppen, pågick först på infrastrukturdepartementet, men där kom inte S, L, MP och C överens. När frågan istället blev en del av budgetförhandlingarna, och S plötsligt gick med på en högre nivå än vad Energimyndigheten hade föreslagit, kom partierna överens. Strax därefter gick Preem ut och meddelade att de backade från sina planer om att bygga ut raffinaderiet.