Radar · Mänskliga rättigheter

Pandemin driver på extrem barnfattigdom

Ett indiskt barn vid matutdelning utanför en hindutempel i New Delhi.

Ett av sex barn i världen levde i extrem fattigdom redan före virusutbrottet. Coronapandemin befaras förvärra situationen markant.

Extrem fattigdom drabbar den som lever i ett hushåll som måste klara sig på 1,90 dollar (knappt 17 kronor) eller mindre per person och dag, enligt FN:s barnfond Unicef och Världsbanken.

I en ny analys av data konstaterar organisationerna att antalet barn som lever i extrem fattigdom minskade med 29 miljoner från 2013 till 2017. Men det i sammanhanget måttliga framsteget riskerar att slås undan på grund av de ekonomiska följderna i pandemins spår.

Att ett av sex barn – vilket globalt motsvarar 356 miljoner barn – lever i extrem fattigdom innebär att lika många kämpar för att överleva, konstaterar Unicefs programchef Sanjay Wijesekera:

”Dessa siffror borde vara nog för att chocka vem som helst. Och skalan och djupet om vad vi vet om de finansiella påfrestningarna orsakade av pandemin gör bara saker mycket värre.”

Två tredjedelar av de barn som lever i extrem fattigdom återfinns i afrikanska länder söder om Sahara. I södra Asien finns en femtedel av dessa barn.
Analysen visar att över 70 procent av barnen bor i hushåll som livnär sig på jordbruk.

Uppgifterna från Unicef och Världsbanken tyder på att de flesta länder har svarat på viruskrisen med ökade sociala skyddsprogram, särskilt i form av kontantstöd. Men många av åtgärderna är kortsiktiga och otillräckliga i ljuset av hur lång tid återhämtningen väntas ta, påpekar organisationerna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV