Radar · Morgonkollen

Nattlig uppgörelse om fisket i Östersjön

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) vid ett tidigare fiskeministermöte i Luxemburg.

Nästa års fiske i Östersjön får både öka och minska sedan EU-länderna enats om sina kvoter i en sedvanlig nattmangling i Luxemburg.

Efter en hel dag och en halv natt av förhandlingar nåddes en uppgörelse vid 01.30-tiden.

Då hade Östersjöländernas fiskeansvariga mestadels lagt till en aning på det som EU-kommissionen hade föreslagit på förhand.

– Utifrån en svensk position är jag väldigt nöjd med förhandlingsresultatet. Det tog lång tid och satt långt inne, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) till TT och Ekot i nattmörkret i Luxemburg.

– Vi har fått kvoter som ligger väldigt nära eller på kommissionens förslag, anser Nilsson.

Ökad torskkvot

Då ingår ändå att torskkvoten i västra Östersjön höjs med 5 procent jämfört med i fjol – trots att EU-kommissionen velat ha en minskning med 11 procent och diverse miljöorganisationer velat gå ända ner till 20.

Acceptabelt, tycker ändå landsbygdsministern.

– Vår bedömning är att det förslag som blev kompromissen är inom ramen för vad man kan betrakta som hållbart fiske och det är med god marginal dessutom. Så vi hade inga problem att ställa upp på det.

Men är det bra?

– Ja, jag tycker det är rimligt.

Lekstängning

Mer tydligt nöjd är Jennie Nilsson över de regler som nu får gälla för det fiskestopp som varar under tiden som torsken leker. Sverige ville ha ändringar för att inte stoppet samtidigt ska drabba kustfiske på områden där torsken inte leker.

– Nu finns ett förslag på bordet som innebär att man kommer kunna fiska för humankonsumtion under mycket bättre förutsättningar än vad fjolårets förslag var, säger Jennie Nilsson i Luxemburg.

Fakta: Östersjöfisket 2021

Så här ser nästa års totala fångstkvoter ut i de olika delarna av Östersjön (jämfört med fjolåret inom parentes):
• Sill i Bottenhavet och Bottenviken: 65 018 ton (+-0)
• Sill i västra Östersjön: 1 575 ton (-50%)
• Sill i centrala Östersjön: 97 551 ton (-36%)
• Sill i Rigabukten: 39 446 ton (+15%)
• Torsk i östra Östersjön: 595 ton, endast som bifångst (-70%)
• Torsk i västra Östersjön: 4 000 ton (+5%)
• Rödspätta: 6 894 ton (+-0)
• Skarpsill: 222 958 ton (+6%)
• Lax i egentliga Östersjön: 94 496 stycken (+9%)
• Lag i Finska viken: 8 883 stycken (-8%)
Källa: EU:s ministerråd.