Radar · Politik

Löfven om las-frågan: Ta det lite lugnt

Statsminister Stefan Löfven manar till lugn om las-frågan.

Statsminister Stefan Löfven (S) manar alla som vill ha svar i las-frågan att ta det lugnt. Varken han eller arbetsmarknadsministern vill ge Svenskt Näringsliv och tjänstemännens PTK besked om deras överenskommelse om arbetsrätten är värd något.

I fredags bröt las-förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv (SN), PTK och LO ihop för andra gången på kort tid. SN och PTK sade ja till överenskommelsen, medan LO sade nej.

Sedan dess är den stora frågan hur regeringen ska gå vidare. Den omtvistade las-utredningen är ute på remiss och finns det inget avtal mellan arbetsmarknadens parter ska utredningens förslag bli lag, enligt januariavtalet mellan S, MP, C och L.

Frågan är om politikerna, trots LO:s avhopp, kan gå vidare med överenskommelsen mellan SN och PTK. De båda vill ha besked av riksdagens partier om det. Men Stefan Löfven har inget svar i dag:

– Vi ska ta det lite lugnt. Vi har en process i gång med utredningen, remissarbetet avslutas den 26 oktober, sedan ska det sammanställas och utvärderas, säger han.

"Behöver tid"

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) har redan träffat arbetsgivarsidan och ska senare i veckan träffa LO och PTK var för sig.

– De uttrycker att de behöver tid att analysera det läge som har uppstått. Det som är kontentan för min del är att vi behöver ge parterna sin tid och vid sidan av det löper arbetet med utredningen på, säger hon till TT.

Hon framhåller att SN och PTK sitter med en överenskommelse som inbegrep en tredje part och var skriven utifrån det. Men den tredje parten, LO, hoppade av.

– De behöver tid på sig att specificera sitt förslag nu när LO inte är med, säger Eva Nordmark.

Hon noterar att både SN och PTK säger att deras överenskommelse bör vara grunden för en moderniserad arbetsrätt. Men medan arbetsgivarsidan säger att regeringen samtidigt måste fortsätta förbereda lagstiftning utifrån utredningen gör PTK klart att den inte kan vara basen för någonting.

När statsministern fick frågan om han kan tänka sig att gå vidare med ett förslag som bara två av tre parter står bakom, gav han inget tydligt besked.

– Vi jobbar utifrån att få en lösning som är så bred som möjligt, säger han.

Kan ta tid

Löfven kan inte heller ge något svar på när regeringen kan ge ett besked.

– Jag kan inte säga något datum, men 26 oktober är det slut på remisstiden. Men då har 57 remissinstanser – eller ännu fler – lämnat svar, så det måste ju också få läsas igenom och analyseras, säger han.

Vänsterpartiets misstroendehot hänger över statsministern, men Löfven påminner om att Jonas Sjöstedt i sin röstförklaring när han släppte fram
Löfven som statsminister, sade att han skulle väcka misstroende om regeringen lade fram ett lagförslag på riksdagens bord som försämrade löntagarnas rättigheter.

– Och vi är långt ifrån att lägga något på riksdagens bord, säger Löfven.

Men regeringen måste, enligt Sjöstedt, ge besked ”i närtid” om hur den tänker sig gå vidare. Först ska den dock få tid att gå igenom remisserna, vilket rimligen betyder minst några veckor.

– Jag är osäker på om regeringen ens vet hur den ska komma vidare i den här frågan, säger Sjöstedt.

– Vi vill höra att man inte ska köra över någon av parterna och påtvinga lagstiftning som de inte vill ha, utan ge dem tid att hitta en lösning och inte under hot.