Radar · Inrikes

Krav på läkarintyg återinförs

Försäkringskassan slopade kraven för att lätta trycket på vården under pandemin.

Kravet på läkarintyg vid ansökan om sjukpenning och ersättning för vård av sjuk barn återinförs, meddelar Försäkringskassan.

Flera intygskrav pausades i syfte att lätta trycket på vården under coronapandemins utbrott i mars. Men nu ser situationen annorlunda ut och vården bedöms återigen ha kapacitet att hantera utfärdandet av läkarintyg, enligt Försäkringskassan.

”Det var en extraordinär situation under våren 2020 och Försäkringskassan tvingades anpassa vårt arbetssätt för att samhället skulle fortsätta fungera. Vi ser nu att vården har avsevärt mycket mindre belastning och efter dialog med andra aktörer har vi kommit till slutsatsen att vi nu ska återgå till normal hantering av ansökningar och tillhörande tidsgränser”, säger Michael Erliksson, rättschef vid Försäkringskassan, i ett pressmeddelande .

De nygamla reglerna träder i kraft den 1 november. Från och med den dagen krävs åter läkarintyg från femtonde dagen vid sjukskrivning och från åttonde dagen när det gäller ersättning för vab.

Beslutet har fattats i samråd med bland annat Sveriges kommuner och regioner, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.