Radar · Miljö

Kontakt med naturen ger barn bättre immunförsvar

Att vistas i naturen i tidig ålder förbättrar immunförsvaret, visar ny finsk forskning.

Finska forskare lät förskolebarn leka i skogsområden istället för på grus och kunde konstatera att deras immunförsvar förbättrades på bara en månad.

Allt fler människor drabbas av autoimmuna sjukdomar och den främsta orsaken till ökningen antas vara att barn idag utsätts för färre mikroorganismer och bakterier än tidigare. I exempelvis stadsmiljö, där barnen har mindre närkontakt med naturen, möter deras immunförsvar inte lika mycket prövningar. För att närmare utreda sambandet studerade en finsk forskargrupp 75 förskoleelever i åldrarna 3-5 år, skriver Natursidan.

Teamet bestod av experter inom både medicin, ekologi och stadsplanering. Fyra av tio förskolor fick sina gårdar omgjorda så att grus och asfalt byttes ut mot skogsliknande miljöer i liten skala, med buskar, mossor och bär. Barnen uppmuntrades att leka i grönområdet och efter 28 dagar visade tester att barnen på dessa förskolor hade över 30 procent fler mikroorganismer och bakterier på sin hud, och de hade även mer av detta i sin tarmflora. 

Tydligt samband

Urvalet på 75 barn är litet för den här sortens försök, men forskarna förvånades över att resultaten var så tydliga.

– Baserat på denna studie skulle det vara riktigt bra om barn kunde hantera jord och växter dagligen. Ju yngre barn desto viktigare är det. Hos barn i åldrarna 3–5 var dessa förändringar tydliga, säger Aki Sinkkonen från Naturresurscentret, som ledde studien, till Yle.

Tidigare studier har visat på statistiska samband mellan exponering för mikrobiell mångfald och utvecklingen av ett välfungerande immunsystem, men detta är den första studien som har förändrat barnens villkor och därmed kunnat påvisa ett kausalt samband. Barnen som deltog i studien åt alla liknande mat, och även om det inte var möjligt att kontrollera för hemmiljön så var resultaten tillräckligt påtagliga för att kunna dra slutsatsen att effekten av förskolans nya skogsmiljö var stark. Grönare skolgårdar skulle minska risken för att drabbas av autoimmuna sjukdomar som till exempel astma och MS, tror forskarna.