Radar · Utrikes

Gigantkatt upptäckt i peruansk fornlämning

En utmejslad katt, troligen mer än 2 000 år gammal, har upptäckts på de av geoglyfer täckta sluttningarna i Nazca i Peru.

Arkeologer i Peru har upptäckt en 37 meter lång kattfigur utmejslad på en kulle i Nazca i ett av det fornfyndsrika landets mer spektakulära lämningar.

Nazcas berömda geoglyfer – linjer som utformats i marken – är minst 2 000 år gamla. Tidigare har figurer som föreställer spindel, kolibri och människa och andra levande former förtrollat åskådare.

Med ny drönarteknik har nu också en tydlig kattbild upptäckts.

– Figuren höll på att försvinna, då den fanns på en sluttning med omfattande erosion. Därför har den också varit dold i många år, säger Johny Isla, specialist på Perus kulturdepartement.

De flesta av figurerna kan bäst ses från ovan, men träder då fram med fascinerande tydlighet, och blir till ett ”bevis på den rika och varierade kulturella arvet” enligt departementet.

Geoglyferna skapades av kulturerna Nazca och Paracas. Den aktuella katten tros ha skapats av Paracas mellan 500 f Kr och 200 e Kr enligt Isla, som jämfört med bevarade textilmönster från Paracaskulturen.