Radar · Morgonkollen

Sveaskog pausar avverkning i renbetesområde

Den planerade avverkningen av skog i renbetesområdet i Luokta-Mávas pausas.

Statligt ägda Sveaskog pausar skogsbruksåtgärder i områden där bolaget inte är överens med Luokta-Mávas sameby. Enligt samebyn är skogen avgörande för renarnas överlevnad.

”Jag vill inte ställa rennäringen mot skogsbruket, vi behövs båda två”, säger Anette Waara, marknadsområdeschef för Sveaskog i Norrbotten och Västerbotten i ett pressmeddelande.

Beslutet togs av bolaget på torsdagen, efter protester mot avverkning av sammanlagt 300 hektar skog i vinterbetesmarkerna för Luokta-Mávas sameby i södra Norrbotten.

– Det är såklart positivt om Sveaskog är beredda att diskutera hur man ska hantera det här. Vi antar att de nu även kommer att kommunicera detta till oss, säger Lars Anders Baer, ordförande i Luokta-Mávas sameby, till TT.

Enligt samebyn, som i dag får hålla 10 000 renar, är marklaven och den hänglav som finns i den fjällnära skogen avgörande vinterbete för renarnas överlevnad.

Vid kalhyggen blir marklaven otillgänglig för renarna under snön och vid ny ungskog står träden för tätt för laven att trivas. Det sätter i sin tur ohållbar press på andra betesmarker, enligt Baer.

– Redan i dag saknar vi 3 000 renar, eftersom vi har behövt hålla nere antalet på grund av tidigare skogsbruk. Betesvolymen har blivit mindre på grund av skogsbruket, men också på grund av klimatet, säger Baer.

Enligt Sveaskog var avverkningarna noga planerade för att säkerställa viktigt vinterbete för renarna och samtidigt säkerställa leveranser av timmer till i första hand sågverks- och träindustrin.