Radar · Miljö

Avmaskningsmedel slår hårt mot förbisedd skalbagge

Dyngbaggar hotas av avmaskningsmedel – vilket blir väldigt kontraproduktivt eftersom de spelar en viktig roll i ekosystemet och bland annat hjälper till att reducera mask hos boskapen som avmaskas på kemisk väg.

Dyngbaggar spelar en viktig roll i ekosystemen. En ny studie visar att vanliga avmaskningsmedel som används på boskap runt om i världen har en stor och negativ effekt för dyngbaggarnas välmående.

Boskap måste med jämna mellanrum avmaskas för att må bra. Men medlen som används för att avmaska boskapen är i sin tur förödande för dyngbaggarna, enligt forskarna bakom en ny studie från universitetet i Sussex.

Dyngbaggar har en viktig roll i ekosystemet. Men enligt forskarna bakom studien glöms det ofta bort:

– Dyngbaggar är en förbisedd, men enormt viktig del av vårt landskap. Studier har visat att de kan bidra till att minska förekomsten av maskinfektioner hos nötkreatur, vilket är ironiskt när vi kommit fram till att de nu hotas av kemiska produkter som i princip gör samma sak, säger Domhnall Finch, som varit involverad i studien, till Phys.org.

Studien från universitetet i Sussex visar på en ond cirkel: dyngbaggarna hjälper till att bryta ner boskapens spillning, som i sin tur gör att flugor som äter spillningen bär på mindre smittor – något som leder till att boskapen också är mindre benägna att drabbas av masksjukdomar och att gräset växer snabbare. Kostnaden som skulle kunna undvikas om inte dessa giftiga avmaskningsmedel skulle användas är stor. ”Enbart i Storbritannien är dessa ekosystemtjänster från dyngbaggarna värderade till över 4 miljarder kronor per år”, skriver Natursidan. 

Forskarna anser att det måste tas fram nya avmaskningsmedel som påverkar naturen mindre. Redan hotade fågelarter och fladdermöss drabbas också av de giftiga medlen, eftersom skalbaggarna är deras viktigaste byten.