Radar · Morgonkollen

Ny rapport: Dyr och ojämlik cancervård i Europa

Cancervården är dyr och ojämlik i Europa.

Cancermediciner blir allt dyrare i Europa. Och vården för cancersjuka är ojämlik mellan länderna, enligt en ny svensk studie.

De europeiska ländernas kostnader för cancermediciner har ökat med omkring 18 miljarder euro på tio år visar ny rapport om cancer i Europa. Orsakerna till de ökade kostnader är flera, dels drabbas allt fler av cancer, men också för att priserna på nya och effektiva läkemedel blir allt högre.

– Prisnivåerna nu är oacceptabla, säger Nils Wilking som är en av författarna till rapporten från Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund, till Ekot.

Enligt Nils Wilking klarar inte samhällen inte av kostnadsökningen.

– Vi måste hitta ett bättre system där läkemedel sprids så snabbt som möjligt till de patienter som har behov.

Enligt rapporten är cancer nu den vanligaste dödsorsaken och har passerat hjärt- och kärlsjukdomar i Danmark, Frankrike, Storbritannien och Nederländerna. De moderna behandlingarna gör att allt fler överlever, men till ett högt pris.

– Vi har en situation där det finns bra läkemedel, men tyvärr framförallt kostnadsrelaterade faktorer som begränsar tillgången till dessa läkemedel, säger han till Ekot.

Ojämlikt

Rapporten visar att antalet diagnostiserade cancerfall har ökat med cirka 50 procent från 2,1 miljoner till 3,1 miljoner fall mellan 1995 och 2018 i Europa. Medans antalet dödsfall i cancer inte ökat i samma takt, cirka 20 procent från 1,2 miljoner till 1,4 miljoner dödsfall under samma period.
De innebär att allt fler överlever. Dock finns stora skillnader mellan länder, rikare länder har vanligtvis högre överlevnad än fattigare länder.

Enligt rapporten lägger flera östeuropeiska länder omkring 60–70 kronor per invånare på cancervården medans till exempel Schweiz och Österrike lägger drygt tusen kronor per invånare.

Nils Wilking vill se nya betalningsmodeller, till exempel ett system som ersätter tillverkare först när patienten haft god effekt av medicinen.
Han berättar för Ekot att vi nu står inför en skärningspunkt, där det är svårt att spara mer på själva vården för att ha råd med medicinerna:

– Vi anser att man snabbt behöver hitta nya betalningsmodeller. Den pris-eskalering som har skett för cancerläkemedel, den håller inte i längden.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV