Radar · Migration

Nu blir det svårare att sätta asylsökande i förvar

Efter två domar i Migrationsöverdomstolen gör de en ny tolkning av EU:s mottagaredirektiv, som funnits sedan 2013.

Efter en ny lagtolkning från Migrationsöverdomstolen har 15 personer släppts ur förvar sedan innan helgen. Den nya tolkningen av EU:s mottagandedirektiv gör det svårare att frihetsberöva asylsökande och placera dem i förvar, rapporterar Ekot.

Migrationsverket har sedan innan helgen släppt 15 personer som suttit i något av myndighetens sex förvar runt om i landet. Anledningen är att Migrationsöverdomstolen har gjort en ny tolkning av EU:s mottagardirektiv, som är en del av EU:s gemensamma asylpolitik. Tolkningen följer på två olika domar i Migrationsöverdomstolen.

Enligt Karin Gyllenring, advokat och grundare av Asylbyrån, är det problematiskt att tolkningen kommer först nu. Mottagandedirektivet har nämligen funnits sedan 2013. Det kan innebära att asylsökande som fått avslag som inte vunnit laga kraft har suttit instängda längre än vad EU:s gemensamma asylpolitik egentligen tillåter.

Sverige har tidigare fått internationell kritik för att man frihetsberövat människor under långa perioder.

– Överlag tycker jag att bedömningarna gällande människor som sitter inlåsta i förvar är väldigt godtyckliga, säger advokaten Karin Gyllenring till Ekot.

De asylärenden som berörs är enligt Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer de där utvisningsbeslutet inte hunnit vinna laga kraft. Enligt svensk lag kan någon frihetsberövas om det finns en risk för att personen försvinner innan utvisningen ska verkställas. Migrationsöverdomstolens nya tolkning säger dock att den så kallade undanhållanderisken,  risken för att personen avviker innan utvisningen, måste vara mycket mer specifik än vad som tidigare krävts.

EU:s mottagandedirektiv är en del i unionens gemensamma asylpolitik och syftar till att säkerställa att asylsökande behandlas så lika som möjligt, och humant, i alla EU:s medlemsländer. Den gemensamma asylpolitiken ska reformeras – men den förra EU-kommissionen gav upp sina försök i december 2018.