Intro

När krisen kommer

Värmeböljor, skyfall och stormar kommer bli vanligare framöver, samtidigt som Sverige ska ställa om till mer förnyelsebar energi. Kombinationen lynnigt väder och väderberoende energiförsörjning är inte helt hundra, men ingen har räknat på effekterna för Sverige förrän nu, menar en internationell forskargrupp som undersökt hur 30 svenska städer klarar sig i framtiden, enligt 13 olika klimatscenarier. Slutsatsen: dåligt. Iskalla vinterveckor kommer vi sannolikt bli strömlösa, eftersom glappet mellan energitillgång och behov kan bli så mycket som 34 procent, konstaterar de, och manar till förberedelser. Det kan handla om att lagra energi och bli bättre på att växla mellan energikällor.

I Indien har antalet värmeböljor stigit dramatiskt, vilket kommer sänka landets produktivitet enligt en annan rapport. Och det blir värre. År 2050 väntas vissa delar av landet vara så varmt och fuktigt att utomhusarbete inte går att utföra under uppåt en tredjedel av årets arbetstimmar. Det är svårare att förbereda sig på.

Klimatkrisen kommer även att skapa allt större flyktingströmmar, vilket kan leda till stora geopolitiska konflikter – men få länder vill ta ansvar för de som tvingas från sina hem på grund av klimatkrisen.

Mer om det i dagens Syre.