Radar · Nyheter

Civila saknar utväg från kriget i Idlib

Sen den första december har 900 000 människor lämnat sina hem i Idlib.

Den humanitära katastrofen i Idlib är ett faktum och uttalanden från flera stridande parter de senaste dagarna antyder att det kan bli värre. Områden dit hundratusentals civila flytt för att ta skydd kan snart vara mitt i skottlinjen.

FN:s chef för humanitära frågor, Mark Lowcock, skriver på twitter att det som pågår i nordvästra Syrien är en humanitär skräckhistoria och att barn fryser ihjäl.

900 000 människor har flytt sina hem sedan den första december i fjol när offensiven inleddes. Det är den största folkomflyttningen på så kort tid under det snart nio år långa inbördeskriget. Idlib är det sista starka fästet för opposition och rebeller. Syriska styrkor, backade av Ryssland, startade offensiven för att återta regionen.

Gränskorsningen Bab al-Hawa mellan Syrien och Turkiet har stängt och de civila är därmed fast i Idlib. Det oroliga säkerhetsläget har fått civila att fly internt till fots eller i överfulla bilar, säger FN:s Mark Lowcock till Al Jazeera. De befinner sig nu i Dana och Sarmada nära gränskorsningen Bab al-Hawa.

Ryssland och Turkiet har enats om en vapenvila i Idlib – men trots det pågår konflikter i området. FN:s särskilda sändebud till Syrien, Geir Pedersen, menar att Turkiet och Ryssland bär ett stort ansvar i att undvika vidare eskalering. Men utvecklingen tycks gå i en annan riktning:

– Tvärtom, offentliga uttalanden från olika håll, syriska och internationella, tyder på en överhängande fara för ytterligare upptrappning, säger Geir Pedersen till Al Jazeera.

FN:s säkerhetsråds försök att få konflikten att avta beskrivs av Al Jazeeras reporter som extremt matta. Ryssland är permanent medlem i rådet och backar som välkänt är Syrien. Medan Ryssland backar upp Syrien, som vill återta de områden som hålls av oppositionsgrupper, stödjer Turkiet flera av de oppositionsgrupper som finns i Idlib.

Den turkiska presidenten Erdogan menar att en turkisk intervention i Idlib är nära förestående – underförstått på grund av den syriska regimens avancerande som hotar oppositionen. Rysslands svar på Erdogans kommentarer var att en operation mot de syriska styrkorna i Idlib skulle vara ett ”värsta scenario”.

Enligt FN har nästan 300 civila dödats i nordvästra Syrien hittills i år. Syriska och ryska styrkor bär ansvaret för 93 procent av dödsfallen.