Radar · Arbetskritik

Tysklands största fackförbund vill ha fyradagarsvecka

Bransch i kris.

Fackförbundet IG Metall förespråkar fyra timmars arbetsvecka för bilindustrin, i syfte att förhindra massuppsägningar.

Flera stora tyska företag har redan under sommaren reducerat antalet arbetstimmar på sina arbetsplatser, och inför kommande kollektivavtalsförhandlingar föreslår IG Metall, Tysklands största fackförbund, att framför allt bilindustrin övergår till en arbetsvecka på fyra dagar.

Den tyska bilindustrin har länge stått inför stora strukturella utmaningar, både i form av ökad automatisering och digitalisering, och klimatomställningar med satsningar på elbilar. När dessutom pandemin orsakade ekonomisk kris har problemen blivit ännu mer överhängande, skriver Deutsche Welle.

IG Metalls ordförande Jörg Hoffman säger till Süddeutsche Zeitung att fyratimmarsveckan är ett svar på ”strukturella förändringar i den automatiserade industrin”.

– Så här kan vi behålla jobb i industrin istället för att ställa av personal.

IG Metall företräder arbetare för stora bilmärken som Audi, BMW och Porsche och anses vara trendsättande när det kommer till avtalsförhandlingar. Lönerna för de anställda kommer att justeras så att sänkningen blir mindre än vad den kortare arbetstiden egentligen motsvarar. Hoffman menar att det ligger i företagens intresse att behålla specialistkompetensen hos sina anställda och i de kommande förhandlingarna kommer förbundet att yrka på lönehöjningar.

Den tyska bilindustrin sysselsätter ungefär 830 000 personer och utgör cirka fem procent av BNP. Nästan hälften av dessa jobb riskerar att försvinna till år 2030, fastslog en statlig utredning tidigare i år.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV