Radar · Utrikes

Trump trotsar FN om Iransanktioner

USA:s president Donald Trump under en presskonferens i Vita huset på onsdagen.

USA kommer att försöka tvinga igenom ett återinförande av alla FN-sanktioner mot Iran – med hjälp av en klausul i det kärnenergiavtal som Washington inte längre är en del av. Utrikesminister Mike Pompeo varnar Ryssland och Kina för att sätta sig på tvären.

Pompeo reser under torsdagen, på order av president Donald Trump, till New York för att meddela FN:s säkerhetsråd om USA:s avsikt att på egen hand återinföra sanktionerna.

Det handlar om de internationella straffåtgärder mot Iran som hävdes som en del av det kärnenergiavtal som slöts 2015 mellan Teheran och USA, Kina, Ryssland, Frankrike, Storbritannien och Tyskland. Syftet med avtalet är att hindra Iran från att utveckla kärnvapen.

2018 beslutade sig Trump plötsligt för att dra USA ur avtalet – som han kallade ”det värsta någonsin” – och trappade därefter på nytt upp de amerikanska sanktionerna mot landet. Iran har reagerat genom göra vissa avsteg från avtalet.

Hänvisar till avtalet

Nu vill USA alltså tvinga igenom ett återinförande av samtliga FN-sanktioner. Trots att man inte längre är en del av avtalet hänvisar Washington till en klausul i texten som slår fast att undertecknare har rätt att på egen hand utlösa ett återinförande, om Iran kan sägas ha brutit mot avtalet på ett betydande vis.

Enligt klausulen ska detta leda till att sanktionerna börjar gälla igen efter 30 dagar – utan att Ryssland eller Kina ska kunna lägga in sitt veto.

Storbritannien, Frankrike och Tyskland anser att USA inte har rätt till detta. Det ses därför som möjligt att de, tillsammans med Kina och Ryssland, kommer att ignorera USA:s begäran – vilket i så fall beräknas skapa stor osäkerhet i säkerhetsrådet.

–De verkliga vinnarna på den här processen kommer att bli Kina och Ryssland, som kommer att hävda att de försvarar FN mot USA:s ensidiga agerande, samtidigt som européerna distanserar sig från Washington, säger FN-kännaren Richard Gowan, som arbetar vid tankesmedjan International Crisis Group, till AFP.

"Kina och Ryssland vinnare"

Pompeo antyder att USA är redo att rikta sanktioner mot Ryssland och Kina om de inte underkastar sig Washingtons agerande.

– Vi har redan gjort det då vi sett att något land brutit mot de nuvarande amerikanska sanktionerna, vi har hållit alla länder ansvariga för det. Vi kommer att göra samma sak beträffande de bredare sanktionerna från FN:s säkerhetsråd, säger Pompeo till Fox News.

USA:s beslut kommer sedan man i förra veckan misslyckades med att få stöd i säkerhetsrådet för en resolution om att förlänga ett vapenembargo mot Iran.

<strong>Fakta: Iranavtalet och sanktioner</strong>

Kärnenergiavtalet JCPOA undertecknades 2015 av Iran och av vad som kallas ”P5+1” – de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd (Frankrike, Kina, Storbritannien, Ryssland och USA) samt Tyskland.
Avtalet syftade till att förhindra att Iran utvecklar kärnvapen – efter decennier av global rädsla för detta. I utbyte skulle internationella sanktioner mot Iran hävas. JCPOA gav bland annat insyn i Irans atomenergiprogram samtidigt som detta bantades kraftigt.
2018 lämnade dock USA:s president Donald Trump avtalet och därefter har det knakat rejält i fogarna.
USA har återinfört tuffa sanktioner mot landet, vilket påverkar andra länders möjligheter att handla med Iran.
Teheran har bland annat meddelat att man inte längre följer avtalets begränsningar om hur stort antal centrifuger för urananrikning som får användas.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV