Radar · Inrikes

Trakasserier på skogsutbildning – studenter med miljöfokus utsatta

En ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet visar att både ledning, lärare och studenter avstått från att agera vid sexuella trakasserier, och att de som utsatts fått stå ensamma utan stöd och hjälp.

Studenter som värnar om hållbarhet och att äta vegetariskt har blivit utsatta för trakasserier inom skogsutbildningen i Sverige. Det visar en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet.

Studien, som genomförts av forskarna Ann Grubbström och Stina Powell, är ett resultat av 2018 års metoo-upprop #slutavverkat där kvinnliga studenter från jägmästarprogrammet vittnade om sexuella trakasserier som en del av kulturen i skogsutbildningen.

I studien slås det bland annat fast att de sexuella trakasserierna har dolts och bagatelliserats genom att kallas för skämt. Avsaknaden av reaktioner från ledningspersoner på flera olika nivåer, liksom lärare och studenter, lyfts också fram som en del av problemet.

Sexistiska kommentarer om kvinnor på sociala medier och chatt-konversationer och sexistiska sånger i samband med studentfester omnämns som exempel på sexuella trakasserier som förekommit under utbildningen.

Deltagarna i studien har också beskrivit en ny grupp studenter som blivit utsatta för trakasserier. Det rör sig om studenter, framförallt kvinnor, som visat ett intresse för miljöfrågor, bland annat hållbarhet, naturvård och att äta vegetariskt. Enligt studien har intressena utmanat utbildningens traditionella kultur, som präglats av produktion, jakt och att äta kött. Den nya grupp studenter som gått emot strömmen ska då ha utsatts för trakasserier. Det ska bland annat ha handlat om förlöjligande kommenterar.

Som en lösning på problemen pekar forskarna på ett tydligare och mer omfattande avståndstagande när trakasserier uppstår.

– Om fler mer aktivt kunde stötta de som blir utsatta skulle den mindre grupp som står för trakasserierna få det svårare att fortsätta, säger Ann Grubbström och Stina Powell.

Studien, med titeln ”Persistent norms and the ”MeToo” effect in Swedish forestry education” publicerades tidigare i somras.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV