Radar · Miljö

Omfattande oro i Sverige för framtida värmeböljor

Klimatet kommer bli varmare i Sverige i framtiden.

En ny undersökning från Novus visar att varannan svensk oroar sig för ett varmare klimat i framtiden. Här är effekterna som man oroar sig mest över.

Sommaren 2020 har bjudit på riktigt höga temperaturer. Under juni landade graderna över 30-strecket flera gånger, och i augusti likaså. En del känner glädje inför värmen, för andra är det dubbelt. Där finns det också en oro som gnager.

I den Novusundersökning som presenterades tidigare i somras, där totalt 1025 personer har intervjuats, framgår det att oron inför klimathot och framtida värmeböljor är utbredd bland befolkningen.

Hälften av alla som deltagit i undersökningen tror att framtida värmeböljor kommer att påverka dem negativt och oroas av en rad olika effekter som det varmare klimatet tros föra med sig.

Det som man oroar sig mest över är en ökad brandrisk i skog och mark samt vattenrestriktioner och vattenbrist.

Utöver det listas orosmoment som ökad belastning på vården, fler skadeinsekter, som getingar, bromsar och fästingar, en oro för anhörigas och vänners hälsa, med mera.

Svenskarna känner sig också starkt förvissade om att Sverige faktiskt kommer att uppleva ett varmare klimat. Hela åtta av tio personer ser det som sannolikt.