Radar · Djurrätt

Puman kan få ökat skydd i Kalifornien

Puman behöver skyddas mer, enligt Kaliforniens statliga fisk- och viltkommission.

Motorvägar,  råttgift, skydds- och tjuvjakt är några av de vanligaste hoten mot puman i Kalifornien. Men nu finns det en god chans att djuret räddas från en framtida utrotning i delstaten.

I torsdags beviljade Kaliforniens statliga fisk- och viltkommission att ge de runt femhundra pumor som finns kvar i delstaten statusen hotad art, rapporterar tidningen Los Angeles Times.

Även om ett permanent beslut först kan fattas 2022, efter att medborgare och verksamheter i delstaten har fått uttala sig, är flera organisationer som kämpar för pumans överlevnad nöjda med torsdagens enhälliga markering från staten.

– Det här är ett viktigt steg som förbinder staten att se till att de här magnifika djuren kan fortsätta att existera i utkanterna av våra städer såväl som  i våra vilda områden, säger Brendan Cummings, som arbetar för att skydda hotade djur på The Center for Biological Diversity, Centrum för biologisk mångfald.

Debatten om pumorna i Kalifornien kan till en del påminna om vår vargdebatt. I delstaten finns till exempel ranchägare som föder upp djur och som vill ha rätt att skjuta kattdjuret om det ger sig på deras boskap.

Här finns också aktörer med ekonomiska intressen i motorvägsbyggen. Om puman får en permanent beteckning som hotad art, kan det innebära ytterligare kostnader för dem.  Då kan det bli ett måste att bygga skydd och dra motorleder med omsorg om de hotade kattdjuren.

Även om Kaliforniens statliga fisk- och viltkommission har sagt sitt i frågan, väntas debatten bli fortsatt livlig när det handlar om pumans existensberättigande i delstaten.