Radar · Miljö

Nordpolen snart isfri sommartid

Smältande vinterisar ger isbjörnen kortare tid att jaga och bygga upp sina fettreserver inför sommaren.

Arktiska oceanen kommer sannolikt få isfria somrar inom 30 år – även om den globala uppvärmningen begränsas till två grader. Det visar en ny studie där 21 forskningsinstitut ingår, bland dem SMHI.

Hur stor klimatförändringen blir beror på hur mycket vi begränsar jordens framtida utsläpp av växthusgaser, något det finns en rad olika scenarier för.

Forskarna i den nya studien beräknade hur den is som i dag täcker Arktis året runt förändras beroende på om den globala uppvärmningen blir begränsad eller stor – och kom fram till att isen kommer smälta sommartid även om vi snabbt hejdar utsläppen.

– Om vi minskar de globala utsläppen snabbt och kraftigt, och därmed håller den globala uppvärmningen under två grader i förhållande till förindustriella nivåer, kommer arktisk havsis troligen ändå att försvinna ibland på sommaren, även före 2050. Detta förvånade oss verkligen, säger Dirk Notz som leder gruppen för havsisforskning vid Universität Hamburg, enligt SMHI.

Utsläppsminskningen spelar dock roll för hur ofta Arktis blir isfritt, visar studien.

Nordpolens havsis har redan minskat rejält, vilket skapar problem för de isbjörnar och sälar som lever där, liksom de människor som lever i polartrakten. Smältande isar har också en direkt inverkan på världens havsnivåer.

Läs även: Strandade isbjörnar oroar boende i Arktis (artikel från december 2019).