Radar · Nyheter

Nästan alla flickor vaccineras mot hpv

86 procent av alla 13-åriga flickor fick skydd mot hpv förra året.

Nästan alla föräldrar i Sverige fortsätter att vaccinera sina barn enligt det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Över 97 procent av barnen får skydd mot de sjukdomar som ingår i programmet – däribland mässling, påssjuka och röda hund – och som ges under barnens första levnadsår. Därmed är Sverige ett av de länder som lyckas nå den globala målsättningen om över 95 procents vaccinationstäckning med mässlingvaccin. Det visar statistik som redovisas av Folkhälsomyndigheten.

13-åriga flickor som fick skydd mot livmoderhalscancer tack vare hpv-vaccin var högre än någonsin förra året: 86 procent.

”Att fortsätta vaccinera och bibehålla hög vaccinationstäckning även under covid-19-pandemin kommer att vara en viktig insats för folkhälsan, både i Sverige och världen”, säger Adam Roth, chef för Folkhälsomyndighetens enhet för vaccinationsstatistik.