Radar · Nyheter

Kapstadens hemlösa stängs in i läger för att stoppa smitta

Kapstadens hemlösa har flyttats till tältläger.

Hemlösa har tvångsförflyttats från gatorna till specialbyggda läger, som ett led i att stoppa spridningen av coronaviruset. De styrande i Kapstaden får fortsatt kritik för metoder som anses strida mot mänskliga rättigheter.

Sydafrika genomför sedan flera veckor en mycket restriktiv lockdown av samhället. För Kapstadens hemlösa har det inneburit ofrivillig vistelse i ett för ändamålet upprättat läger i Strandfontein i utkanten av staden. Det provisoriska boendet härbärgerar runt 1500 personer; de hemlösa bor i tält och serveras måltider av personal i skyddsutrustning, rapporterar den tyska nyhetskanalen DW. De hemlösa får inte lämna lägret utan att kunna intyga att de har någon form av boende inne i staden.

Området är starkt bevakat och Läkare utan gränser och andra människorättsorganisationer riktar stark kritik mot hur de hemlösa behandlas och menar att covid-19 och andra sjukdomar riskerar att spridas under de förhållanden som råder. Organisationer och företrädare för oppositionspartier som lovats tillträde till lägret har i slutändan nekats att bli insläppta, rapporterar The South African Broadcasting Corporation. Myndigheterna hävdar att de kommer att fortsätta tillåta människorättsorganisationer att besöka platsen men att besök inne i själva lägret måste begränsas för att minska risk för exponering för viruset utifrån.

Tusentals Kapstadsbor har också skrivit under ett upprop där de motsätter sig hur de hemlösa behandlas i lägret i Strandfontein, både ur människorättsligt perspektiv och som extra utsatta för smitta i det trångbodda lägret.