Radar · Miljö

Mycket hamnar fel i återvinningen – har du koll?

Tidningar må vara lättsorterade.

En fjärdedel av allt som sorteras och lämnas in på återvinningsstationer hamnar i fel kärl, visar en analys från Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Chipspåsar, smörpaket och omslagspapper hör till de mest svårsorterade förpackningarna.

En promenad till återvinningsstationen ingjuter snabbt en känsla av miljövänlighet. Men är du så bra på att sortera som du tror?

35 procent fel

Nya plockanalyser från Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) visar nämligen att 35 procent av innehållet i behållaren för metallförpackningar inte alls hör hemma där. Vi är lite bättre på att sortera plast, men 28 procent hamnar ändå fel. Siffran för pappersförpackningar är 19 procent. 

Det handlar både om förpackningar i fel behållare, och om föremål som inte alls hör hemma i förpackningsinsamlingen, enligt FTI.

– Vi på FTI upplever ett ökat intresse för återvinning hos svenska folket vilket är mycket glädjande. Men tyvärr är det många som inte verkar känna till att det enbart är hushållens förpackningar och tidningar som ska lämnas på återvinningstationerna, säger kommunikationschef Veronica Foberg Gustafsson i ett pressmeddelande.

Stekpannor, grillgaller, eltandborstar ...

Exempel på vad som felaktigt hamnar i återvinningskärlen är stekpannor, grillgaller, eltandborstar och annan elektronik, och plastleksaker. Det ska i stället lämnas på kommunens bemannade återvinningscentral, alternativt i för ändamålet avsedda sorteringskärl i hyresfastigheter.

Vad händer då när vi sorterar fel? Jo, eftersom förpackningar ofta tillverkas av annat material än andra typer av produkter försämras återvinningens kvalité, något som bidrar till negativ påverkan på miljön. Hamnar batterier i plaståtervinningen kan följderna bli ännu värre, som bränder i sorteringsanläggningar och hämtbilar.

Är du osäker på hur ett föremål ska sorteras har FTI gjort en guide på sin webbplats. Under sommaren lanserades även en ny märkning, med samma symbol på förpackningar och återvinningskärl, berättar Veronica Foberg Gustafsson:

– Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt.

Tre vanliga misstag – har du koll?

Förpackningar som ofta hamnar i fel återvinningskärl:
1. Chipspåse > Är du osäker på om den är av plast- eller metall, testa att knyckla ihop den. Vecklar den ut sig igen ska den sorteras som plastförpackning. Behåller den sin form ska den sorteras som metallförpackning.
2. Smörpaket > Locket ska sorteras som plast. Byttan är största delen gjord av papper och ska därför sorteras som pappersförpackning.
3. Omslagspapper > Ska sorteras som pappersförpackning, inte som tidning.
Källa: FTI