Radar · Migration

Migrantarbetare tvingade att arbeta gratis i Italien

Situationen för migrantarbetare har förvärrats under pandemin – inte bara i Italien utan på många ställen i världen.

Slavliknande förhållanden har avslöjats på en gård i Italien, nära staden Milano. Sju personer utreds nu för att ha utnyttjat arbetskraft och förmedlat illegala jobb.

I italienska Cassina de’ Pecchi, i trakterna kring Milano har migrantarbetare systematiskt utnyttjats av kriminella gäng, rapporterar Infomigrants. Italienska myndigheter har efter upptäckten tagit kontroll över den aktuella gården och beslagtagit alla tillgångar. Sju personer är under utredning. På marken finns 53 fastigheter, 25 bilar och andra fordon. Tre bankkonton knutna till farmen är också under utredning.

Utreds för brott

De sju personerna är under utredning för att ha förmedlat illegala arbeten och arbetskraftsutnyttjande. Det rör sig om två administratörer, två tillsynsmän, två administrativt anställda och den konsult som hanterade lönerna.

Farmen som tagits i beslag är värd 7,5 miljoner euro. Utredningen som inletts koordineras av domstolen i Milano. De har noterat att det förekommit oegentligheter gällande anställningarna och ersättningen som innebär ”allvarliga och ihållande överträdelser av lagar som reglerar anställning av lantarbetare”. Migrantarbetarna har arbetat niotimmarsskift och fått en ersättning på 4,5 euro i timmen.

Måste jobba gratis

Arbetarna fick också, innan de anställts, jobba gratis i två dagar – något som av domstolen liknas vid slavliknande förhållanden. I dokumenten står det också att provarbetet inte nödvändigtvis garanterar anställning, vilket lett till att arbetare utnyttjats gratis.

Ingen hänsyn ska ha tagits till coronaviruset och den risk som det har medfört för arbetarna.

Att migrantarbetare utnyttjas är vanligt förekommande, både i Europa och runt om i världen. Infomigrants kunde i juli berätta om situationen för marockanska arbetare som fastnat i Spanien som en följd av coronaviruset och de nedstängningar det medfört. De saknade då möjlighet både att arbeta och ta sig tillbaka hem till Marocko.