Radar · Inrikes

Kommuner och regioner vill ha elva miljarder

Den sammanlagda potten bland ansökningarna från kommuner och regioner om statsbidrag uppgår till 11,2 miljarder kronor.

Coronapandemins effekter har varit kostsamma på många plan, inte minst för kommuner och regioner. Nu har Socialstyrelsen fått in 305 ansökningar om statsbidrag för merkostnader till följd av coronaviruset, enligt myndigheten.

Bidraget ska hjälpa till med kostnader för exempelvis övertidsersättning och extrapersonal. Och det är inte få sökande: alla regioner har ansökt om stöd och bland kommunerna är det endast fem som inte har ansökt.

Totalt ska Socialstyrelsen fördela 5 miljarder kronor – men sammanlagt har regionerna och kommunerna ansökt om 11,2 miljarder kronor.

– Vi har haft kontakt med kommuner och regioner kontinuerligt och förstått att det skulle bli ett högt belopp. De kommer att kunna söka bidrag för merkostnader till följd av coronaviruset igen under hösten, säger Niklas Eneroth, enhetschef på statsbidragsenheten på Socialstyrelsen.

Myndigheten granskar nu ansökningarna för att fatta beslut om hur bidragen ska fördelas.

– Vi kommer att behöva prioritera i fördelningen, och vi har inte landat i hur prioriteringen kommer att se ut. Men det finns ingen risk att någon region eller kommun blir utan stöd, säger Niklas Eneroth.