Radar · Morgonkollen

Fartygens klimatutsläpp fortsätter att öka

Världshaven trafikeras av ungefär 50 000 handelsfartyg, enligt organisationen ICS.

Utsläppen av växthusgaser från den globala fartygstrafiken ökade med ungefär tio procent under perioden 2012–2018. Det framgår av den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s senaste rapport.

Transporterna har ökat i betydligt större omfattning än ansträngningarna att göra fartygen mer energieffektiva, konstaterar det internationella miljöinstitutet ICCT som deltagit i rapportarbetet. Om trenden fortsätter kommer fartygens utsläpp av växthusgaser att öka med ytterligare 50 procent fram till 2050, då utsläppen i stället ska ha minskat med minst lika mycket, enligt IMO:s klimatmål.

I rapporten lyfts ökningen av den kraftiga växthusgasen metan fram som extra anmärkningsvärd. Metanutsläppen ökade med hela 150 procent. Det beror på att många fartyg har bytt bränsle till flytande naturgas, ett fossilt bränsle som i teorin kan leda till minskad klimatpåverkan eftersom det är energitätare.

Men enligt ICCT har många av fartygen motorer som tillåter oförbränd gas att läcka ut i atmosfären.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV