Radar · Miljö

Ny statistik: Minskade utsläpp i Sverige

Utsläppen av växthusgaser minskar inom svensk ekonomi.

Växthusgasutsläppen i Sverige har minskat under första kvartalet 2020. Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) som också slår fast att minskningen huvudsakligen inte har med coronapandemin att göra.

Det var under tisdagen som SCB presenterade sin rapport ”Miljöräkenskaper – Utsläpp till luft första kvartalet 2020” där man har undersökt utsläppen av växthusgaser förorsakat av svensk ekonomi, det vill säga den påverkan som landets branscher står för.

Transportindustrin, jord -och skogsbruk, fiske, verksamheter inom offentlig sektor, byggverksamheter och tillverkningsindustrin är exempel på de branscher som SCB har undersökt.

Enligt SCB så landar branschernas växthusgasutsläpp för 2020 års första kvartal på 13,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter från den svenska ekonomin. Det är en minskning på 8,1 procent jämfört med samma period föregående år.

De branscher där utsläppen har minskat mest sker inom energibranschen, transportbranschen och tillverkningsindustrin.

Inom el, gas och värmeverk samt vatten, avlopp och avfall minskar det allra mest. Där är utsläppen 31 procent lägre jämfört med samma period 2019.

Enligt undersökningen beror de minskade utsläppen bland annat på att fler övergått till att använda biobränslen. En annan förklaring uppges vara den milda vintern 2020 och att regeringen under 2019 höjde koldioxidskatten på fossila bränslen som används i kraftvärmeverk.

SCB slår också fast att den största delen av de minskade utsläppen skedde innan coronapandemin bröt ut. Men det finns ändå kopplingar. Enligt SCB är det inom transportindustrin som det har märkts mest.

– De minskade med 8 procent första kvartalet i år jämfört med samma period förra året. Minskningen syns inom både rederinäringen och flygbranschen, säger Susanna Roth, gruppledare för miljöräkenskaperna på SCB:s enhet för miljöekonomi och miljö.