Radar · Arbetskritik

A-kassor kritiseras för långa väntetider

I förra veckan skrev 11 537 nya personer in sig som arbetslösa.

IAF riktar i sin senaste rapport kritik mot a-kassornas långa handläggningstider. Arbetslösa har fått vänta på ersättning i nio veckor eller mer.

Den statliga tillsynsmyndigheten IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, är kritiska mot de långa väntetider på ersättning som många arbetslösa har råkat ut för i samband med coronakrisen.

Värst drabbade, när det gäller dem som ska ha ett så kallat grundbelopp, är medlemmar i ALFA-kassan där den genomsnittliga handläggningstiden (mätt i median) är 16 veckor. Och en del kan alltså få vänta ännu längre, skriver tidningen Kollega.

Alfa-kassans långa tider kan, förutom coronakrisen, i viss utsträckning förklaras av att man handlägger ärenden för människor som inte är så etablerade på arbetsmarknaden, har flera olika arbetsgivare att gå tillbaka till för att skaffa arbetsgivarintyg eller inte har samma tillgång till hjälp av facket. Alfa-kassan har även tidigare fått skarp kritik för långa handläggningstider.

Även Unionens a-kassa kritiseras, enligt IAF:s statistik, har de vad gäller grundersättningen en genomsnittlig handläggningstid på nio veckor.

– Även om ärendena vad gäller grundbelopp är mer komplicerade, då det exempelvis kan handla om arbetslösa som har haft flera arbetsgivare och flera korta anställningar, ska det inte behöva ta så lång tid, säger Annelie Westman, chef på granskningsenheten på IAF, till Kollega.